ابلاغ دستور العمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران مصوب جلسه یکم خردادماه 1396 شورای فرهنگی دانشگاه تهران

  • دستور العمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران، به انضمام فرم‌های مربوطه (مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه سال ۱۳۹۶ شورای محترم فرهنگی دانشگاه) و آئین نامه اردوهای دانشجویی، مصوب شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی و نیز آئین نامه اجرایی شوراهای فرهنگی دانشکده‌ها و پردیس‌ها ی دانشگاه تهران
  • فرم های درخواست اردو
  • دستورالعمل اجرایی اردوها
  • آیین نامه اردو
آدرس کوتاه :