ابلاغ دستورالعمل جشنواره ملی حرکت- اطلاعیه شماره 1

به پیوست دستورالعمل اجرایی «یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت» برای استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می‌شود. به منظور فراهم کردن زمینه حضور شایسته دانشگاه تهران در این جشنواره، خواهشمند است اطلاع رسانی لازم به کلیه انجمن‌های علمی دانشجویی، گروه‌های دانشجویی و سایر دانشجویان بر اساس موارد زیر انجام شود:

۱- حوزه‌های رقابتی این جشنواره در بند (۹-۱) دستورالعمل اجرایی مشخص شده است و امکان ارسال آثار برای انجمن‌های علمی دانشجویی، گروه‌های دانشجویی یا دانشجویان به‌صورت انفرادی وجود دارد؛

۲- ارسال آثار و دستاوردها در قالب فایل Word بر اساس بند (۹-۳) دستورالعمل اجرایی حداکثر تا تاریخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ به آدرس cultural@ut.ac.ir انجام شود؛

۳- آثار ارسالی باید شرایط عمومی بند (۹-۲) و شرایط اختصاصی بند (۹-۳) دستورالعمل اجرایی را داشته باشند؛

۴- برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس Cultural.ut.ac.ir مراجعه فرمائید.

آدرس کوتاه :