آئین نامه امتحانات نیمسال اول تحصیلی 98 -1397

باسلام و احترام

به استحضار می رساند براساس تقویم آموزشی دانشگاه، بازه برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی (97-98)؛ از تاریخ ۹7/10/22 لغایت ۹7/11/03 تعیین شده است، لذا خواهشمند است، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن تاکید بر موارد مشروحه ذیل به اساتید محترم تمام وقت، وابسته و مدعو آن گروه محترم، نسبت به کنترل و نظارت دقیق، جهت برگزاری هرچه مطلوبتر امتحانات نیمسال مذکور اقدام لازم بعمل آورند.

نکات مهم :

۱- کلیه امتحانات لازم است در بازه زمانی تعیین شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه با نظارت اداره آموزش و گروههای آموزشی صورت پذیرد؛ بدیهی است برگزاری امتحان خارج از بازه مذکور از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۲- با توجه به اینکه زمان و ساعات برگزاری امتحانات جزء واحد موظفی اساتید محترم محسوب می گردد. لذا برگزاری امتحانات با حضور تمام وقت استاد هر درس انجام می‌گیرد و در صورت عدم حضور استاد درس از برگزاری امتحان مربوطه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

۳- در صورتیکه برای برگزاری امتحان درس، تمهیدات خاصی مورد نیاز ‌باشد، لازم است حداقل یک هفته قبل از برگزاری امتحان مراتب کتباً توسط گروه آموزشی مربوطه به اداره آموزش اعلام گردد.

۴- دانشجویانی مجاز به شرکت در جلسه امتحانات می‌باشند که مشخصات آنان در لیست حضور غیاب اساتید (گزارش ۲۰۴) و صورتجلسه امتحان، درج شده باشد. در غیر این صورت از حضور دانشجو در جلسات امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد؛ در موارد خاص، موضوع توسط اداره آموزش بررسی و در صورت رفع مشکل مجوز لازم صادر خواهد شد. ضمنا پس از حضور و غیاب جلسه امتحان و تایید صورتجلسه توسط مراقبین و اساتید محترم، دانشجویان غایب در جلسه، حق شرکت در امتحان را ندارند.

۵- مسئولیت اجرای امتحان هر درس، تکثیر و ارائه سوالات امتحانی دروس مشترک همچنین درج نمرات در بازه زمانی تعیین شده در سامانه گلستان (حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری هر امتحان) برعهده استاد اصلی درس می‌باشد. لذا ارائه به موقع نمرات در ارزشیابی و ارتقاء اساتید محترم موثر خواهد بود. خاطر نشان می سازد در صورت درج نمرات توسط اساتید محترم پس از بازه قانونی اعلام شده، تغییرات جدید نمره، شامل آیین نامه تغییر نمره شده و صرفاً با تکمیل و ارسال فرم تغییر نمره توسط استاد درس، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

۶- بدلیل کمبود فضای آموزشی و برگزاری امتحانات متعدد، رعایت زمان پایان جلسه امتحانی طبق ساعات تعیین شده از قبل، ضروری است و کلیه اوراق امتحانی باید راس ساعت مقرر جمع آوری و توسط استاد درس در جلسه امتحان تحویل گرفته شود.

۷- استفاده دانشجویان از تلفن همراه و ساعت هوشمند در جلسه امتحان تقلب محسوب شده و در صورت نیاز به استفاده از جزوه، لپ تاپ یا ماشین حساب در طول برگزاری جلسه با تشخیص و اعلام استاد درس، مجاز است. همکاران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا ترجیحاً از کاربرد لوازم محاسباتی در جلسات امتحان خودداری گردد.

۸- با توجه به حساسیت برگزاری امتحانات، صدور مرخصی استحقاقی کلیه کارکنان دست اندر کار امتحانات و کارشناسان آموزشی گروه‌ها از تاریخ مذکور ممنوع است. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این بند و عدم هماهنگی لازم برعهده امضاء کننده فرم مرخصی می‌باشد.

۹- با عنایت به مصوبه مورخ 1395/۳/3 شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده و تاکید ریاست محترم دانشکده؛ هر گونه تغییر جدید در زمان برگزاری امتحان ممنوع می‌باشد.

10- برنامه امتحانی پایان نیمسال تحصیلی 971 به پیوست می باشد. ضروری است به نحو مطلوب به دانشجویان و اساتید محترم اطلاع رسانی گردد. 

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز و تشکر از کلیه همکاران و دست اندر کاران برگزاری امتحانات و تاکید مجدد به رعایت دقیق موارد مذکور؛ از مدیران محترم گروه‌های آموزشی و استادان گرامی انتظار دارد در بازه زمانی امتحانات، حضور فعال داشته باشند. باتشکر و تجدید احترام

آدرس کوتاه :