- دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

افراد

کارمندان


خانم مریم جوانمرد

مسئول دفتر ریاست

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۱۲۰۳۵۴۶۵۸

خانم رباب خانمحمدی فرد

کارشناس مسئول امور علمی اعضای هیات علمی

پست الکترونیک:

تلفن:61115764

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۱۲۰۳۵۴۶۵۸

...

خانم سارا سالم

مسئول دبیرخانه

...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

مسئول دفتر معاونت علمی

- آزمایشگاه ها

...

خانم طاهره محمودی

رییس آزمایشگاه ها

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها


 

- اداره آموزش

...

آقای داوود باوفا

رییس اداره آموزش

...

آقای علی میرزائی

کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی علوم زیستی و مهندسی انرژیهای نو

...

خانم بهاره دهفولی

کارشناس خدمات آموزشی

 


 

خانم آرتمیز محمدی

 •  کارشناس رشته بین رشته ای و شبکه:

 • پست الکترونیک:ArMohammadi@ut.ac.ir
 • تلفن:88497165-61115770

...

خانم شکوه معینی

کارشناس آموزش گروه مهندسی هوافضا

 

 


- اداره پژوهش

...

خانم فاطمه گندمکار

مدیر پژوهش

...

خانم مونا اسماعیلی

کارشناس پژوهش

...

خانم زهرا مقصودی

کارشناس پژوهش

- کارشناس گروه‌های آموزشی

 

...

خانم صدیقه فرامرزی

  کارشناس گروه بین رشته ای - کارشناس گروه علوم زیستی و مهندسی پزشکی

...

خانم لیلا سراجی

کارشناس گروه هوافضا

- کتابخانه

...

خانم نرگس جوابی

مسئول کتابخانه


خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاون اجرائی دانشجویی

- حسابداری

...

آقای مجید حاج سلطانی

رییس حسابداری

 • پست الکترونیک: -

 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۱
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۲۳۱
...

آقای حسنعلی عباسیان

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: abasian1361[at]ut.ac.ir

 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۰
 • مستقیم:88497215
...

خانم الهه طالب زاده

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: e.talebzadeh[at]ut.ac.ir

 • تلفن:۶۱۱۱۵۷۵۹ 
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۱۶۳
...

آقای منصور نصیری

حسابدار

 • پست الکترونیک: mansour.nasiri[at]ut.ac.ir

 • تلفن: 61115761
 • مستقیم: 88497248

...

آقای محمد رضا خلیلی

امین اموال

 • پست‌الکترونیک:mrkhalili538[at]gmail.com

 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۸
 • مستقیم ۸۸۴۹۷۲۹۹

- امور اداری

...

آقای بابک نجفی

رییس اداری، پشتیبانی و دانشجویی

 • پست الکترونیک: najafibabak[at]ut.ac.ir

 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۷
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۲۱۸

خانم لیلا فیروز فلاح

کارشناس امور اداری و رفاهی

...

آقای علیرضا ایمنی پور

مسوول امور تغذیه

 • پست الکترونیک: a.r.emenipoor[at]ut.ac.ir

 • تلفن: ۶۱۱۱۵۸۳۵
 • مستقیم:
...

آقای حجت اله بیات

متصدی دفتری و بایگانی

...

آقای محمد جواد جودکی

 امورانفورماتیک، پشتیبانی سیستمها ، تجهیزات و شبکه‌های رایانه‌‌ای

- امور پشتیبانی

...

آقای حمیدرضا علیخان زاده

کارشناس ناظر-کارپرداز

 • پست الکترونیک: alikhanzadehh[at]ut.ac.ir

 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۹
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۱۴۶
...

آقای سیف اله پور

تکنیسین پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

...

سایر بخش‌ها