- سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

افراد

کارمندان


خانم مریم جوانمرد

مسئول دفتر ریاست

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۱۲۰۳۵۴۶۵۸

خانم رباب خانمحمدی فرد

کارشناس مسئول امور علمی اعضای هیات علمی

پست الکترونیک:

تلفن:61115764

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۱۲۰۳۵۴۶۵۸

...

خانم سارا سالم

مسئول دبیرخانه

...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

مسئول دفتر معاونت علمی

- آزمایشگاه ها

...

خانم طاهره محمودی

رییس آزمایشگاه ها

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها


 

- اداره آموزش

...

آقای داوود باوفا

رییس اداره آموزش

...

آقای علی میرزائی

کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی علوم زیستی و مهندسی انرژیهای نو

...

خانم بهاره دهفولی

کارشناس خدمات آموزشی

 


 

خانم آرتمیز محمدی

  •  کارشناس رشته بین رشته ای و شبکه:

  • پست الکترونیک:ArMohammadi@ut.ac.ir
  • تلفن:88497165-61115770

...

خانم شکوه معینی

کارشناس آموزش گروه مهندسی هوافضا

 

 


- اداره پژوهش

...

خانم فاطمه گندمکار

مدیر پژوهش

...

خانم مونا اسماعیلی

کارشناس پژوهش

...

خانم زهرا مقصودی

کارشناس پژوهش

- کارشناس گروه‌های آموزشی

 

...

خانم صدیقه فرامرزی

  کارشناس گروه بین رشته ای - کارشناس گروه علوم زیستی و مهندسی پزشکی

...

خانم لیلا سراجی

کارشناس گروه هوافضا

- کتابخانه

...

خانم نرگس جوابی

مسئول کتابخانه


خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاون اجرائی دانشجویی

- حسابداری

...

آقای مجید حاج سلطانی

رییس حسابداری

...

آقای حسنعلی عباسیان

کارشناس حسابداری

...

خانم الهه طالب زاده

کارشناس حسابداری

...

آقای منصور نصیری

حسابدار


...

آقای محمد رضا خلیلی

امین اموال

- امور اداری

...

آقای بابک نجفی

رییس اداری، پشتیبانی و دانشجویی

خانم لیلا فیروز فلاح

کارشناس امور اداری و رفاهی

...

آقای علیرضا ایمنی پور

مسوول امور تغذیه

...

آقای حجت اله بیات

متصدی دفتری و بایگانی

...

آقای محمد جواد جودکی

 امورانفورماتیک، پشتیبانی سیستمها ، تجهیزات و شبکه‌های رایانه‌‌ای

- امور پشتیبانی

...

آقای حمیدرضا علیخان زاده

کارشناس ناظر-کارپرداز

...

آقای سیف اله پور

تکنیسین پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

...

سایر بخش‌ها