- شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۰

افراد

کارمندان

خانم مریم جوانمرد

مسئول دفتر ریاست

 • پست الکترونیک: m_javanmard[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۸, ۸۸۴۹۷۲۳۵

...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

کارشناس مسئول جذب هیات علمی

 • پست الکترونیک: rabofazeli[at]ut.ac.ir
 • تلفن: 61115764, 88497193

...

خانم شکوه معینی

کارشناس روابط عمومی

 • پست الکترونیک: moeiny[at]ut.ac.ir
 • تلفن:  88497245

...

خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاونت علمی

 • پست الکترونیک: m_esmaeily26[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۴
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

- مرکز خدمات رایانه ای

...

خانم مهندس سمیه سیاری

رئیس مرکز خدمات رایانه ای

 • پست الکترونیک: it.fnst[at]ut.ac.ir
 • تلفن: 61115765

- آزمایشگاه ها

...

خانم طاهره محمودی

رئیس آزمایشگاه ها

 • پست الکترونیک: Ta_mahmoudi[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷67

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها

 • پست الکترونیک: teimori.m[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶3

- اداره آموزش

...

آقای داوود باوفا

رئیس اداره آموزش

 • پست الکترونیک: edu.fnst[at]ut.ac.ir
 • تلفن: تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۶- ۸۸۴۹۷۱۶۵
...

آقای علی میرزائی

کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی علوم زیستی و مهندسی انرژیهای نو

 • پست الکترونیک: akbr.mirzaei[at]ut.ac.ir
 • تلفن:88497165
...

خانم بهاره دهفولی

کارشناس خدمات آموزشی

 • پست الکترونیک: b_dehfuli[at]ut.ac.ir
 • تلفن:۶۱۱۱۵۷۶۰

خانم منیره محمدزاده

کارشناس خدمات آموزشی

 • پست الکترونیک: mohammadzadeh20[at]ut.ac.ir
 • تلفن: 61115770-۸۸۴۹۷۱۶۵
...

خانم لیلا سراجی

کارشناس خدمات آموزشی

 • پست‌الکترونیک:serajileila[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۹۰ 

- اداره پژوهش

...

خانم فاطمه گندمکار

مدیر پژوهش

 • پست الکترونیک: research.fnst[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۳, ۸۸۴۹۷۲۰۱

...

خانم مونا اسماعیلی

کارشناس پژوهش

 • پست الکترونیک: mo.esmaeili[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۷

...

خانم زهرا مقصودی

کارشناس پژوهش

 • پست الکترونیک: z.maghsoudi[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۲

- کتابخانه

...

خانم صدیقه فرامرزی

مسئول کتابخانه

 • پست الکترونیک: nfaramarzi[at]ut.ac.ir
 • تلفن: 88497169


خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاون اجرائی دانشجویی

 • پست الکترونیک: m_esmaeily26[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۱۵۲,۶۱۱۱۵۷۵۲
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

- دبیرخانه

...

خانم سارا سالم

مسوول دبیرخانه

 • پست الکترونیک: m_salem[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۵, ۸۸۴۹۷۳۱۵
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۲۴
 • تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۲۱۰۳۵۴۶۵۸

- حسابداری

...

آقای مجید حاج سلطانی

رئیس حسابداری

 • پست الکترونیک: -
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۱
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۲۳۱
...

آقای حسنعلی عباسیان

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: abasian1361[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۰
 • مستقیم:88497215
...

خانم الهه طالب زاده

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: e.talebzadeh[at]ut.ac.ir
 • تلفن:۶۱۱۱۵۷۵۹ 
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۱۶۳
...

آقای منصور نصیری

حسابدار

 • پست الکترونیک: mansour.nasiri[at]ut.ac.ir
 • تلفن: 61115761
 • مستقیم: 88497248
...

آقای محمد رضا خلیلی

امین اموال

 • پست‌الکترونیک:mrkhalili538[at]gmail.com
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۸
 • مستقیم ۸۸۴۹۷۲۹۹

خانم لیلا فیروز فلاح

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: leyla_falah[at] ut.ac.ir
 • تلفن:

...

آقای حسین خیاطی

کارپرداز

 • پست‌الکترونیک:  khaiatih[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۹
 • مستقیم ۸۸۴۹۷۱۸۲

- امور اداری

...

آقای بابک نجفی

رئیس اداری، پشتیبانی و دانشجویی

 • پست الکترونیک: najafibabak[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۷
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۲۱۸
...

آقای علیرضا ایمنی پور

مسوول امور تغذیه

 • پست الکترونیک: a.r.emenipoor[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۸۳۵
...

خانم نرگس جوابی

کارشناس امور فرهنگی، شاهد و ایثارگر

 • پست الکترونیک:
 • تلفن:

...

آقای حجت اله بیات

متصدی دفتری و بایگانی

 • پست الکترونیک: h.bayat44[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۸

- امور پشتیبانی

...

خانم ادیب

کارشناس مسئول پشتیبانی

 • پست الکترونیک:
 • تلفن:

...

آقای حمیدرضا علیخان زاده

کارشناس پشتیبانی

 • پست الکترونیک: alikhanzadeh[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۹
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۱۴۶
...

آقای مهندس ناصر باقرزاده

کارشناس سخت افزار و شبکه‌های رایانه‌‌ای

 • تلفن:
...

آقای جواد جودکی

امورانفورماتیک، پشتیبانی سیستمها ، تجهیزات و شبکه‌های رایانه‌‌ای

 • تلفن: 61115757
...

آقای سیف اله پور

تکنیسین پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

...

سایر بخش‌ها

 • آبدارخانه‌ طبقه اول: ۶۱۱۱۵۷۸۸
 • سلف دانشکده: ۶۱۱۱۵۸۳۵
 • انتظامات: ۶۱۱۱۵۷۵۵