- سه‌شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

افراد

کارمندان

خانم مریم جوانمرد

مسئول دفتر ریاست

 • پست الکترونیک: m_javanmard@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۸, ۸۸۴۹۷۲۳۵

...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

کارشناس مسئول جذب هیات علمی

 • پست الکترونیک: rabofazeli@ut.ac.ir
 • تلفن: 61115764, 88497193

...

----

کارشناس روابط عمومی

 • پست الکترونیک: 
 • تلفن:  

...

خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاونت علمی

 • پست الکترونیک: m_esmaeily26@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۴
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

- مرکز خدمات رایانه ای

...

خانم مهندس الهام امیراصلانی

رئیس مرکز خدمات رایانه ای

 • پست الکترونیک: it.fnst@ut.ac.ir
 • تلفن: 61115785

- آزمایشگاه ها

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها

 • پست الکترونیک: teimori.m@ut.ac.ir
 • تلفن: 88497241

- اداره آموزش

...

آقای دکتر داود باوفا

رئیس اداره آموزش

 • پست الکترونیک: edu.fnst@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۶
...

آقای اکبر علی میرزائی

کارشناس آموزش رشته های مهندسی علوم زیستی و انرژی های نو و محیط زیست

 • پست الکترونیک: akbr.mirzaei@ut.ac.ir
 • تلفن:88497165 - 61115780  
...

خانم بهاره دهفولی

کارشناس آموزش رشته بین رشته ای فناوری - کارشناس برنامه ریزی کلاسهای درسی- حق التحقیق و حق التدریس اساتید- بنیاد نخبگان- سامانه سخا – استعداد درخشان

 • پست الکترونیک: b_dehfuli@ut.ac.ir
 • تلفن:۶۱۱۱۵۷۶۰ - 88497186
...

خانم لیلا سراجی

کارشناس آموزش رشته مهندسی هوافضا – کارشناس کمیسیون مواردخاص

 • پست‌الکترونیک:serajileila@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۹۰ - 88497186 - 61115770

- اداره پژوهش

...

خانم فاطمه گندمکار

رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 

 • پست الکترونیک: research.fnst@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۳, ۸۸۴۹۷۲۰۱

...

خانم مونا اسماعیلی

کارشناس پژوهشی گروه مهندسی علوم زیستی و انرژی های های نو و محیط زیست

 • پست الکترونیک: mo.esmaeili@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۷-۸۸۴۹۷۲۳۸

...

خانم زهرا مقصودی

کارشناس پژوهشی گروه بین رشته ای فناوری و مهندسی هوافضا

 • پست الکترونیک: z.maghsoudi@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۲-۸۸۴۹۷۲۳۸

...

آقای سیدحسن طیار 

کارشناس پژوهشی امور قراردادها فرصت مطالعاتی- پسا دکتری- مرکز نوآوری

 • پست الکترونیک: tayyar@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۳

- کتابخانه

...

خانم صدیقه فرامرزی

مسئول کتابخانه

 • پست الکترونیک: nfaramarzi@ut.ac.ir
 • تلفن: 88497169


خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاون اجرائی دانشجویی

 • پست الکترونیک: m_esmaeily26@ut.ac.ir
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۱۵۲,۶۱۱۱۵۷۵۲
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

- دبیرخانه

...

خانم سارا سالم

مسوول دبیرخانه

 • پست الکترونیک: m_salem@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۵, ۸۸۴۹۷۳۱۵
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۲۴
 • تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۲۱۰۳۵۴۶۵۸

- حسابداری

...

آقای مجید حاج سلطانی

رئیس حسابداری

 • پست الکترونیک: -
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۱
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۲۳۱
...

آقای حسنعلی عباسیان

کارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

 • پست الکترونیک: abasian1361@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۰
 • مستقیم:88497215
...

آقای حسین خیاطی

کارپرداز

 • پست‌الکترونیک:  khaiatih@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۹
 • مستقیم ۸۸۴۹۷۱۸۲
...

آقای منصور نصیری

حسابدار

 • پست الکترونیک: mansour.nasiri@ut.ac.ir
 • تلفن: 61115761
 • مستقیم: 88497248
...

آقای محمد رضا خلیلی

امین اموال

 • پست‌الکترونیک:mrkhalili538@gmail.com
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۸
 • مستقیم ۸۸۴۹۷۲۹۹

خانم لیلا فیروز فلاح

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: leyla_falah@ut.ac.ir
 • تلفن:

- امور اداری

...

خانم ثریا ادیب

رئیس اداری، رفاهی و پشتیبانی

 • پست الکترونیک: sadib@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۷
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۲۱۸
...

آقای علیرضا ایمنی پور

کارشناس امور دانشجویی(تغذیه و امور خوابگاه)

 • پست الکترونیک: a.r.emenipoor@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۱
...

خانم نرگس جوابی

کارشناس امور دانشجویی(وام و تسویه حساب)

 • پست الکترونیک:
 • تلفن:۶۱۱۱۵۷۸۱

...

آقای حجت اله بیات

متصدی دفتری و بایگانی

 • پست الکترونیک: h.bayat44@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۸

...

خانم راحله سلطانی

کارشناس امور اداری رفاهی

 • پست الکترونیک:
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۱

...

آقای سیدمحمد محمدی

امریه امور اداری

پست الکترونیک: 

 • تلفن:

- امور پشتیبانی

...

آقای محمدپیام شهپر

کارشناس مسئول امور پشتیبانی

 • پست الکترونیک: shahpar@ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۹
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۱۴۶
...

آقای جواد جودکی

امورانفورماتیک، پشتیبانی سیستمها ، تجهیزات و شبکه‌های رایانه‌‌ای

 • تلفن: 61115757
...

آقای سیف اله پور

تکنیسین پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

...

سایر بخش‌ها

 • آبدارخانه‌ طبقه اول: ۶۱۱۱۵۷۸۸
 • سلف دانشکده: ۶۱۱۱۵۸۳۵
 • انتظامات: ۶۱۱۱۵۷۵۵