گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 136
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 264
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 553
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 351
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 451
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 528
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 384
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1045
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 958
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1149
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 722
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 664
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 696
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 764
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 694
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 544
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 613
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 596
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 614
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 624