« بازگشت

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶


به پیوست جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت استحضار ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن دقت در بررسی و ثبت درخواست‌ها، نسبت به رعایت بازه زمانی تعیین شده همکاری لازم را با این اداره کل داشته باشند تا با عنایت به معدود بودن تعداد لیست‌های وام و اعتبارات صندوق، حقی از متقاضیان ضایع نشود.