« بازگشت

ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان

ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویانبه استحضار می‌رساند جهت ثبت درخواست وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان متقاضی, الصاق فرم تکمیل شده وام، تصویر گذرنامه مهر شده و تاییدیه ستاد عتبات عالیات ضروریست. شایان ذکر است مبلغ وام برای دانشجویان متأهل که از طریق ستاد عتبات عالیات به این سفر مشرف می شوند ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵ ریال‬ و دانشجویان مجرد ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۰ ریال‬ می باشد اما دانشجویانی که بصورت آزاد به این سفر عزیمت می‌نمایند فرم تکمیل شده وام، تصویر ویزا و تصویر گذرنامه الزامی است و مبلغ وام ایشان ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۷ ریال است.