گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 278
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 621
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 663
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 441
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 545
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 617
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 478
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1147
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 1059
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1245
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 814
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 747
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 810
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 852
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 805
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 640
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 705
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 711
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 705
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 752