گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 254
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 601
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 650
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 429
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 533
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 605
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 465
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1134
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 1041
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1231
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 801
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 734
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 793
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 840
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 791
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 626
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 693
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 696
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 690
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 736