گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 12
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 226
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 514
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 315
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 410
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 494
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 350
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1003
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 923
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1115
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 684
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 624
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 651
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 727
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 660
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 510
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 579
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 561
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 578
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 587