گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 343
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 677
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 713
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 493
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 600
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 666
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 534
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1210
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 1112
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1301
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 864
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 809
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 866
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 900
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 865
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 693
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 763
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 766
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 754
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 813