گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 300
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 642
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 680
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 457
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 562
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 633
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 499
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1163
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 1077
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1263
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 830
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 763
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 827
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 868
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 823
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 660
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 722
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 731
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 722
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 774