عنوان تاریخ انتشار
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱
شیوه نامه تسهیلات سفر به عتبات عالیات ۱۳۹۶/۰۶/۲۰