گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 178
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 547
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 602
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 386
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 481
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 559
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 419
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1088
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 993
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1187
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 753
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 690
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 740
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 796
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 738
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 585
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 642
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 644
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 642
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 667