گروه های دانشکده

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
درخواست کمد ۱۳۹۸/۱۲/۴ 83
قرارداد بیمه حوادث دانشجویان 97 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 251
اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ 543
ثبت وام زیارت عتبات عالیات کشور عراق برای دانشجویان ۱۳۹۷/۰۸/۷ 340
ثبت وام ویژه دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 440
جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97 ۱۳۹۷/۰۷/۹ 519
بخشنامه در خصوص دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۷/۰۴/۵ 375
واریز وام تغذیه 9521 ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 1029
بخشنامه صندوق رفاه در خصوص شرایط وام دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 948
جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ 1140
راهنمای نحوه اطلاع از واریز تسهیلات درخواستی دانشجویان ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 709
شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 649
مدارک اولیه دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 679
مراحل دریافت وام ۱۳۹۶/۰۸/۱ 755
انواع وام های ویژه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 685
انواع وام های ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 535
انواع وام های ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۰۸/۱ 604
آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان ۱۳۹۶/۰۸/۱ 586
سند تعهد محضری ۱۳۹۶/۰۸/۱ 603
دستورالعمل و فرمهای وام ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان) ۱۳۹۶/۰۸/۱ 615