اعضای هیات علمی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه 

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
علیرضا ترابی

علیرضا ترابی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رهام رفیعی

رهام رفیعی 

استاد
شماره تماس: Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی 

دانشیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
شاهرخ شمس

شاهرخ شمس 

دانشیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین صبور

محمدحسین صبور (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
مجتبی طحانی

مجتبی طحانی 

استاد
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه 

استاد
شماره تماس: 88497144
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر رضا کوثری

امیر رضا کوثری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز محمدزاده

پرویز محمدزاده 

استادیار
شماره تماس: 02186093271
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران مصدری

مهران مصدری 

استادیار
شماره تماس: 86093203
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
شیدوش وکیلی پور

شیدوش وکیلی پور 

دانشیار
شماره تماس: 86093297
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1