بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

قوانین و مقررات دانشجویی با عنوان آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فرهنگی و اجتماعی

قوانین و مقررات دانشجویی با عنوان آیین نامه ها و دستور العمل های حوزه فرهنگی و اجتماعی


 

پیرو اطلاع رسانی قبلی، تمام آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در آدرس زیر درج شده است:

https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=2