بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

طرح نویسی در تشکل ها

طرح نویسی در تشکل ها


نظر به اهمیت موضوع طرح نویسی در تشکل‌های دانشجویی و با هدف استانداردسازی فرمت طرح انجمن‌های علمی و دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان، فرم تهیه طرح‌ها بازنگری و فرم اصلاح شده برای بهره برداری از لینک‌های زیر قابل دسترس است:

لینک دریافت فایل طرح نویسی انجمن‌های علمی دانشجویی:

https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/84cbf385c74f4009bf221b5ec7a8a78f

لینک دریافت فایل طرح نویسی کانون‌های فرهنگی دانشجویان:

https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/9b7c085c78fd4359b24dd4f1de6b1f9c