گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اداره فناوری دانشکده علوم و فنون نوین در جهت دسترسی به امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری کامپیوتری مورد نیاز بخش‌های مختلف دانشکده همزمان با تاسیس دانشکده شروع بکار کرد. این اداره هم اکنون پشتیبانی و نگهداری مشتمل بر 300 دستگاه کامپیوتر و 200 دستگاه جانبی را بر عهده دارد.

مدیریت و بروزرسانی وب‌سایت دانشکده از دیگر وظایف این اداره است.

 امکان استفاده از کامپیوترهای مستقر در آزمایشگاه های هر یک از گروه های آموزشی دانشکده جهت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگران دانشکده فراهم می باشد. 

همچنین پژوهشگران دانشکده می توانند با ارائه درخواست کتبی از امکانات سرورهای محاسباتی دانشکده بهره مند گردند.


تماس با فناوری: 

تلفن: 88497169

ایمیل: stavir[at]ut.ac.ir