عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
فرم های بورس تحصیلی اعضای هیات علمی 1399 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 127
فرم تسویه حساب کارکنان ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 249
فرم تعهد انتقال کسور بازنشستگی ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ 764
فرم های ارتقا رتبه کارکنان قرارداد معین ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ 900
فرم تسویه حساب اعضای هیات علمی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 925
فرم تعهد نامه بورس خارج (جهت فک رهن ملکی اعضای هیات علمی) ۱۳۹۷/۰۶/۳ 906
فرم های اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 1049
فرم تعهدنامه اعضای هیات علمی پیمانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 1003
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام ۱۳۹۷/۰۲/۴ 1756
مدارک ارتقا کارکنان ۱۴۰۰/۰۳/۳ 1078
فرم وام صندوق عدل پرور ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1255
فرم وام ضروری تجارت ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1188
فرم وام 5 ساله جدید تجارت ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1160
فرم مرخصی هیات علمی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 1120
فرم کارکنان متقاضی انتقال به دانشکده ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1104
فرم عضویت صندوق رفاه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1430
فرم درخواست صدور طرح ترافیک ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1236
فرم تعیین درجه سختی کار ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1172
فرم درخواست صدور کارت پرسنلی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1246
فرم تعهدنامه کارت ارزی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1011