عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
فرم های بورس تحصیلی اعضای هیات علمی 1399 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 15
فرم تسویه حساب کارکنان ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 18
فرم تعهد انتقال کسور بازنشستگی ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ 471
فرم های ارتقا رتبه کارکنان قرارداد معین ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ 618
فرم تسویه حساب اعضای هیات علمی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 616
فرم تعهد نامه بورس خارج (جهت فک رهن ملکی اعضای هیات علمی) ۱۳۹۷/۰۶/۳ 624
فرم های اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 777
فرم تعهدنامه اعضای هیات علمی پیمانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 776
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام ۱۳۹۷/۰۲/۴ 1270
مدارک ارتقا کارکنان ۱۴۰۰/۰۳/۳ 948
فرم های بیمه تکمیلی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ 1042
فرم وام صندوق عدل پرور ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1018
فرم وام ضروری تجارت ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 962
فرم وام 5 ساله جدید تجارت ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 946
فرم مرخصی هیات علمی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 886
فرم کارکنان متقاضی انتقال به دانشکده ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 895
فرم عضویت صندوق رفاه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1164
فرم درخواست صدور طرح ترافیک ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 980
فرم تعیین درجه سختی کار ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 946
فرم درخواست صدور کارت پرسنلی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1053