عنوان تاریخ تغییر یافته تعداد مشاهده
فرم های بورس تحصیلی اعضای هیات علمی 1399 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 245
فرم تسویه حساب کارکنان ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ 414
فرم تعهد انتقال کسور بازنشستگی ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ 924
فرم های ارتقا رتبه کارکنان قرارداد معین ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ 1063
فرم تسویه حساب اعضای هیات علمی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 1086
فرم تعهد نامه بورس خارج (جهت فک رهن ملکی اعضای هیات علمی) ۱۳۹۷/۰۶/۳ 1044
فرم های اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 1189
فرم تعهدنامه اعضای هیات علمی پیمانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 1173
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام ۱۳۹۷/۰۲/۴ 2027
مدارک ارتقا کارکنان ۱۴۰۰/۰۳/۳ 1176
فرم وام صندوق عدل پرور ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1450
فرم وام ضروری تجارت ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1354
فرم وام 5 ساله جدید تجارت ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1300
فرم مرخصی هیات علمی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 1249
فرم کارکنان متقاضی انتقال به دانشکده ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1286
فرم عضویت صندوق رفاه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1593
فرم درخواست صدور طرح ترافیک ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1413
فرم تعیین درجه سختی کار ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1357
فرم درخواست صدور کارت پرسنلی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1447
فرم تعهدنامه کارت ارزی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 1265