جلسات دفاع

بازگشت به صفحه کامل

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمرتضی رفیعی راد رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمرتضی رفیعی راد رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی


نام دانشجو : سیدمرتضی رفیعی راد

رشته تحصیلی : مهندسی هوافضا - جلوبرندگی

عنوان پایان نامه: بهینه سازی پره ثابت ردیف دوم توربین به منظور افزایش راندمان حاصله

اساتید راهنما : دکتر مازیار شفائی روشنی – دکتر پرویز محمدزاده

استاد داور داخلی : دکتر محمدحسین صبور

استاد داور خارجی : دکتر جاماسب پیرکندی

تاریخ و ساعت جلسه دفاع :  یکشنبه31-06-98 ساعت 13

مکان جلسه: کلاس 12

آدرس کوتاه :