جلسات دفاع

بازگشت به صفحه کامل

*جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا بابائی رشته مهندسی هوافضا - آئرودینامیک

*جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا بابائی رشته مهندسی هوافضا - آئرودینامیک


نام دانشجو : زهرا بابائی

رشته تحصیلی :  مهندسی هوافضا - آئرودینامیک

عنوان پایان نامه : بررسی عددی برداشت انرژی از نوسانات بلاف بادی‌ها در ارتعاش القایی گردابه

استاد راهنما : دکتر مجتبی طحانی

استاد داور داخلی : دکتر مازیار شفائی روشنی

استاد داور خارجی: دکتر سعید کریمیان علی آبادی

تاریخ و ساعت جلسه دفاع : روز چهارشنبه مورخ 04-10-1398 ساعت: 11

مکان جلسه دفاع : سالن اجتماعات 

آدرس کوتاه :