آزمایشگاه سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی

نام و نام خانوادگی مسئول: علیرضا نیک فرجام

سال تاسیس: 1393

بخش تخصصی: بین رشته ای فناوری

 

 

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه سیستم های میکرو و ناو الکترومکانیک به طراحی، شبیه سازی، ساخت و تست انواع سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک شامل میکرو و نانو حسگرها، ادوات میکرو و نانو الکترونیک، ادوات میکرو و نانو فتونیک، ادوات میکرو و نانو فلوئیدیک، میکرو و نانو محرکه ها و غیره می پردازد. هدف از راه اندازی این آزمایشگاه اولاً آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک (2 واحد آموزشی این دانشجویان مستقیماً آزمایشگاه سیستم های میکرو و ناو الکترومکانیک می باشد) و ثانیاً تحقیقات تخصصی در حوزه های مرتبط و مورد نیاز صنایع هدف شامل صنایع نفت و گاز، پزشکی، مخابرات، خودروسازی، هوافضا، نظامی و غیره می باشد.

تجهیزات

 

ردیف

نام دستگاه

 1

میکروسکوپ

2

کوره لوله ای

3

دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ رومیزی

4

دستگاه لایه نشانی باریکه الکترونی و تبخیری

5

ماسک الاینر

6

هموژنایزر

7

تجهیزات اتاق تمیز

8

کمپرسور باد با فیلترهای غبارو رطوبت

9

محفظه گاز

10

میز متحرک میکرو متری و نگهدارنده ها

11

قطعات اپتیک


 

پروژه‌های تحقیقاتی جاری

 

 1. سیستم هوشمند بر پایه تکنولوژی MEMS، این طرح از محل حمایت معاونت علمی و فنآوری، ستاد توسعه فنآوری میکروالکترونیک می باشد، مجری علی رضا نیک فرجام،1391.
 2. دستیابی به دانش فنی ساخت آزمایشگاهی بر روی یک ریز تراشه و طراحی و ساخت ریز تراشه تشخیص دیگوکسین در بیماریهای قلبی، این طرح از محل حمایت معاونت علمی و فنآوری، ستاد توسعه فنآوری میکروالکترونیک می باشد، مجری علی رضا نیک فرجام،1390.
 3. ساخت سیستم میکرو کروماتوگرافی گاز، این طرح از محل حمایت طرح های صنایع نوین وزارت صنایع انجام شده است.، مجری علی رضا نیک فرجام و دکتر حسن حاج قاسم،1393.
 4. دستگاه اندازه گیری مدت زمان انعقاد خون بر پایه ی فناوری ریز سیالیت نوری، حمایت از محل ستاد توسعه فنآوری میکروالکترونیک معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری بوده است. مجری علی رضا نیک فرجام،1393.
 5. طراحی و ساخت دستگاه نشت یاب نقطه ای گاز، این طرح به سفارش شرکت ملی گاز بوشهر انجام شده است. مجری علی رضا نیک فرجام،1392.

 

 • ثبت اختراع
 1. طراحی و ساخت سیستم های بسیار کوچک و بی سیم فیدبک زاویه ای بر پایه سنسورهای MEMS برای کاربردهای بیو مکانیک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تائیدیه علمی: مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران، علی رضا نیک فرجام، رضا عباسی کسبی، 1395.
 2. میکرو ویسکومتر مویین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تائیدیه علمی: مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران، ارشیا بامشاد، علی رضا نیک فرجام، محمد حسین صبور، 1394.
 3. میکرو حسگر زیستی بر مبنای MEMS برای تشخیص دیگوکسین به روش امپدانس متری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تائیدیه علمی: مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران، سمیه قاسمی، محمد حسین صبور، علی رضا نیک فرجام، 1394.
 4. ساخت کانالهای تزریق سوخت در ابعاد میکرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تائیدیه علمی: مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران، مهدی مهرپویا، مهدی خیرروز، علی رضا نیک فرجام، 1392.
 5. ساخت شیشه هوشمند با استفاده از نانو تکنولوژی، ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی رضا نیک فرجام، 1391.

 

 

 • مقالات چاپ شده در ژورنالهای معتبر بین المللی

Rib Stitch Knitted Extremely Stretchable and Washable Textile Triboelectric Nanogenerator, J Rezaei, A Nikfarjam, Advanced Materials Technologies 6 (4), 2000983 (2021).

2021

Developed wireless sensor network to supervise the essential parameters in greenhouses for internet of things applications, R Abbasi-Kesbi, A Nikfarjam, M Nemati, IET Circuits, Devices & Systems 14 (8), 1258-1264 (2020).

2020

Low cost and miniaturized NDIR system for CO2 detection applications, MM Akram, A Nikfarjam, H Hajghassem, M Ramezannezhad, M Iraj, Sensor Review, DOI:10.1108/SR-06-2019-0140] (2020).

2020

Monitoring of Aspergillus terreus morphology for the lovastatin production in submerge culture by impedimetry, A Saberi, H Jalili, A Nikfarjam, J Koohsorkhi, J Jarmoshti, M Bizukojc, Biochemical Engineering Journal 159, 107615 (2020).

2020

Chemical-resistant ammonia sensor based on polyaniline/CuO nanoparticles supported on three-dimensional nitrogen-doped graphene-based framework nanocomposites, FA Tabar,   A Nikfarjam, N Tavakoli, JN Gavgani, M Mahyari, SG Hosseini, Microchimica Acta 187 (5), 1-13 (2020).

2020

A micro optofluidic system for toluene detection application, M Ramezannezhad, A Nikfarjam, H Hajghassem, MM Akram, M Gazmeh, Microelectronic Engineering 222, 111204 (2020).

2020

Developing a wireless sensor network based on a proposed algorithm for healthcare purposes, R Abbasi-Kesbi, Z Asadi, A Nikfarjam, Biomedical engineering letters 10 (1), 163-170 (2020).

2020

Label-free impedance-based detection of encapsulated single cells in droplets in low cost and transparent microfluidic chip, A Nikfarjam, H Raji, MM Hashemi, Journal of Bioengineering Research 1 (4), 29-37 (2019).

2019

Hierarchical Dense Array of ZnO Nanowires Spatially Grown on ZnO/TiO2 Nanofibers and Their Ultraviolet Activated Gas Sensing Properties, MM Hashemi, A Nikfarjam, H Hajghassem, N Salehifar, The Journal of Physical Chemistry C 124 (1), 322-335 (2019).

2019

UV enhanced ammonia gas sensing properties of PANI/TiO2 core-shell nanofibers, AM Seif, A Nikfarjam, H Hajghassem, Sensors and Actuators B: Chemical 298, 126906 (2019).

2019

Gas sensor array assisted with UV illumination for discriminating several analytes at room temperature, MN Pour, A Nikfarjam, A Taheri, AR Sadredini, Micro & Nano Letters 14 (10), 1064-1068 (2019).

2019

Optimization of the performance of transparent enclosures with deposited gold nanolayers using an analytical model, M Ghiyasvand, M Naser-Moghadasi, AA Lotfi-Neyestanak, A Nikfarjam, Journal of Computational Electronics 18 (3), 962-970 (2019).

2019

Hollow polyaniline nanofibers for highly sensitive ammonia detection applications, AM Seif, FA Tabar, A Nikfarjam, F Sharif, H Hajghassem, S Mazinani, IEEE Sensors Journal 19 (21), 9616-9623 (2019).

2019

A novel miniature planar gas ionization sensor based on selective growth of ZnO nanowires, SB Sichani, A Nikfarjam, H Hajghassem, Sensors and Actuators A: Physical 288, 55-60 (2019).

2019

Visible light enhancement of ammonia detection using silver nanoparticles decorated on reduced graphene oxide, JA Jarmoshti, A Nikfarjam, H Hajghassem, SM Banihashemian, Materials Research Express 6 (6), 066306 (2019).

2019

Room temperature ethanol sensing by green synthesized silver nanoparticle decorated SWCNT, SM Banihashemian, H Hajghassem, A Nikfarjam, JA Jarmoshti,, Materials Research Express 6 (6), 065602 (2019).

2019

Novel fabrication of extremely high aspect ratio and straight nanogap and array nanogap electrodes, MM Hashemi, A Nikfarjam, H Raji, Microsystem Technologies 25 (2), 541-549 (2019).

2019

Room temperature ammonia gas sensor based on Au/graphene nanoribbon, P Seifaddini, R Ghasempour, M Ramezannezhad, A Nikfarjam, Materials Research Express 6 (4), 045054 (2019).

2019

Hierarchical Dense Array of ZnO Nanowires Spatially Grown on ZnO/TiO₂ Nanofibers and Their Ultraviolet Activated Gas Sensing Properties, MM Hashemi, A Nikfarjam, H Hajghassem, N Salehifar, Journal of physical chemistry  v.124 no.1 pp. 322-335 (2019).

2019

Developed wearable miniature sensor to diagnose initial perturbations of cardiorespiratory system, R Abbasi‐Kesbi, A Nikfarjam, A Akhavan Hezaveh, Healthcare technology letters 5 (6), 231-235 (2018).

2018

Capillary-based micro-optofluidic viscometer, A Bamshad, A Nikfarjam, MH Sabour, Measurement Science and Technology 29 (9), 095901 (2018).

2018

PDMS–PMMA bonding improvement using SiO2 intermediate layer and its application in fabricating gas micro valves, AR Norouzi, A Nikfarjam, H Hajghassem, Microsystem Technologies 24 (6), 2727-2736 (2018).

2018

A Novel Thermochemical Method for Fabrication and Theoretical Explanation of High Luminescent Mn-Doped CdS Nanoparticles, M Darvishi, A Nikfarjam, Journal of Materials Science and Chemical Engineering 6 (3), 1-20 (2018).

2018

Improving the performance of transparent enclosure using heterogeneous deposition of a gold nanolayer, M Ghiyasvand, M Naser-Moghadasi, AA Lotfi-Neyestanak, A Nikfarjam. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 17 (4), 567-570 (2018).

2018

A miniature sensor system for precise hand position monitoring, R Abbasi-Kesbi, A Nikfarjam, IEEE Sensors Journal 18 (6), 2577-2584 (2018).

2018

Shielding Effectiveness Improvement of Non-Metallic Transparent Enclosures Using Gold Nano-Layer Deposition, M Ghiyasvand, M Naser-Moghadasi, AA Lotfi-Neyestank, A Nikfarjam, Applied Computational Electromagnetics Society Journal 32 (12), (2017).

2017

Gas sensing properties of SnO2 nanoparticles mixed with gold nanoparticles, A Borhaninia, A Nikfarjam, N Salehifar, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 27 (8), 1777-1784 (2017).

2017

Simulation of CNT based mass resonator sensor and investigation on the effect of vacancy defect on sensing performances, H Gharaei, A Nikfarjam, F Saniei, A Abbasi, Microsystem Technologies 23 (7), 2797-2805 (2017).

2017

Improving transparency in dye-sensitized nanostructured solar cells by optimizing nano-porous titanium dioxide photo-electrode, A Nikfarjam, R Mohammadpour, A Kasaeian, Z Zebhi, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28 (11), 7811-7818 (2017).

2017

Fabrication of a Highly Sensitive Single Aligned TiO2 and Gold Nanoparticle Embedded TiO2 Nano-Fiber Gas Sensor, A Nikfarjam, S Hosseini, N Salehifar, ACS applied materials & interfaces 9 (18), 15662-15671 (2017).

2017

Denoising MEMS accelerometer sensors based on L2-norm total variation algorithm, R Abbasi-Kesbi, A Nikfarjam, Electronics Letters 53 (5), 322-324 (2017).

2017

Improvement the visible light photocatalytic activity of gold nanoparticle, Co2O3 and nitrogen doped TiO2 nanofibers, N Salehifar, A Nikfarjam, Materials Letters 188, 59-62 (2017).

2017

Label-free detection of digoxin using localized surface plasmon resonance-based nanobiosensor, A Nikfarjam, AH Rezayan, G Mohammadkhani, J Mohammadnejad, Plasmonics 12 (1), 157-164 (2017).

2017

Electrical and electromagnetic properties of isolated carbon nanotubes and carbon nanotube-based composites, A Nikfarjam, R Rafiee, M Taheri, Polyolefins Journal 4 (1), 43-68 (2017).

2017

Transparent Flexible Antenna for UWB Applications, MR Haraty, M Naser-Moghadasi, AA Lotfi-Neyestanak, A Nikfarjam, Applied Computational Electromagnetics Society Journal 31 (12) (2016).

2016

A patient-centric sensory system for in-home rehabilitation, R Abbasi-Kesbi, A Nikfarjam, H Memarzadeh-Tehran, IEEE Sensors Journal 17 (2), 524-533 (2016).

2016

A new simple and fast thermally-solvent assisted method to bond PMMA–PMMA in micro-fluidics devices, A Bamshad, A Nikfarjam, H Khaleghi, Journal of Micromechanics and Microengineering 26 (6), 065017(2016).

2016

Detection of miRNA biomarkers by using Gold Nanoparticles, M Mokhtari, M Arjmand, JM RAHAEI, A Nikfarjam, NEW CELLULAR & MOLECULAR BIOTECHNOLOGY JOURNAL 6 (22), 29-33 (2016).

2016

Improving Electrochromic Properties of WO3 Thin Film with Gold Nanoparticle Additive, E Mansoori, M Ameri, A Nikfarjam, KA Rahmanzade, International Journal of Engineering 28 (8), 1169-1174 (2015).

2015

UV Enhancement in Carbon Monoxide Detection Using Cu Thin Film on TiO2 Nanofiber Sensor, A Nikfarjam, N Salehifar, Sensor Letters 13 (7), 599-604 (2015).

2015

Visible Light Activation in TiO2/Pd/N/Fe2O3 Nanofiber Hydrogen Sensor, A Nikfarjam, N Salehifar, IEEE Sensors Journal 15 (10), 5962-5970 (2015).

2015

Improvement in gas-sensing properties of TiO2 nanofiber sensor by UV irradiation,                            A Nikfarjam, N Salehifar, Sensors and Actuators B: Chemical 211, 146-156 (2015).

2015

Improving the efficiency of transparent antenna using gold nanolayer deposition, MR Haraty, M Naser-Moghadasi, AA Lotfi-Neyestanak, A Nikfarjam, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 15, 4-7 (2015).

2015

Optimum Design of the Flow-field channels and fabrication of a micro-pem fuel cell, M Mehrpooya, M Kheir Rouz, A Nikfarjam, Industrial & Engineering Chemistry Research 54 (14), 3640-3647 (2015).

2015

Circular Ring Optically Transparent Antenna for Ultra-Wideband Applications, MR Haraty, M Naser-Moghadasi, AA Lotfi-Neyestanak, A Nikfarjam, Applied Computational Electromagnetics Society Journal 30 (2) (2015).

2015

UV Enhancement in Carbon Monoxide Detection Using Cu Thin Film on TiO2, A Nikfarjam, N Salehifar, SENSOR LETTERS 13, 1-6 (2015).

2015

Effect of crystallinity and morphology of TiO2 nano-structures on TiO2: P3HT hybrid photovoltaic solar cells, A Boroomandnia, AB Kasaeian, A Nikfarjam, A Akbarzadeh, Applied Solar Energy 51 (1), 34-40 (2015).

2015

The influence of CNT contents on the electrical and electromagnetic properties of CNT/Vinylester, R Rafiee, MH Sabour, A Nikfarjam, M Taheri, Journal of electronic materials 43 (9), 3477-3485 (2014).

2014

Effect of TiO2 Nanofiber Density on Organic-Inorganic Based Hybrid Solar Cells , A Bakhsh Kasaeian, A Boroumandnia, A Nikfarjam, International Journal of Engineering 27 (7), 1133-1138 (2014).

2014

Fabrication of gas ionization sensor based on titanium oxide nanotube arrays, A Nikfarjam, R Mohammadpour, Applied Physics A 115 (4), 1387-1393 (2014).

2014

Improvement and Red Shift Toward Visible Spectrum of TiO2 Nanofibers through Doping by Fe2O3 and Nitrogen, N Salehifar, A Nikfarjam, Advanced Materials Research 829, 717-721 (2014).

2014

Improvement in gasochromic properties of tungsten trioxide using optimized Pd doping, M Ameri, A Nikfarjam, KA Rahmanzade, Physical Science International Journal, 372-383 (2014).

2014

Effect of TiO2 nanofiber density on organic-inorganic based hybrid solar cells, A Boroumandnia, AB Kasaeian, A. Nikfarjam, R Mohammadpour, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 27 (7), 1133-1138 (2014).

2014

Effect of solvents, their mixture and thermal annealing on the performance of solution processed polymer light-emitting diodes, MH Rezvani, F Farajollahi, A Nikfarjam, P Bakhtiarpour, E Saydanzad, Materials 6 (5), 1994-2006 (2013).

2013

Fabrication of Pd doped WO3 nanofiber as hydrogen sensor, A Nikfarjam, S Fardindoost, Polymers 5 (1), 45-55 (2013).

Alireza Nikfarjam, Azam Iraji zad, Fatemeh Razi , S.Zahra Mortazavi "Fabrication of gas ionization sensor using carbon nano tube arrays grown on porous silicon substrate" Sensor and Actuators, A: Physical volume 162, issue 1, 24-28 (2010).

Alireza Nikfarjam and Dara Jamshidi Kalantari, ""Experimental verification of theoretical analysis of Pd/porous-GaAs as a hydrogen sensor" JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS 41, 195106 (6pp) (2008).

Salehi,A. A. Nikfarjam, D. Jamshidi, "Highly sensitive humidity sensor using Pd/porous-GaAs Schottky contact", IEEE Sensors journal, Vol. 6, No. 6, 1415-1421 (2006).

A. Salehi, A. Nikfarjam, D. Jamshidi, "Pd/porous-GaAs Schottky contact for hydrogen sensing application", Sensor and Actuators, B 113, 419-427 (2006).

A. Salehi, A. Nikfarjam, "Room temperature carbon monoxide sensor using ITO/n-GaAs Schottky contacts", Sensors and Actuators, B101, 394-400 (2004).

2013

 

 

جوایز و تشویق‌های برجسته

ردیف

عنوان

سال

نهاد اعطاکننده

1

پایان نامه نمونه در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فنآوری دانشگاه تهران

 

 

دانشگاه تهران

 

 


 

آدرس آزمایشگاه

 • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشکده علوم و فنون نوین

 • پست الکترونیکی: