- شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲

آئین‌نامه‌های آموزشی

مراحل تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد طبق آیین نامه مصوب دانشگاه تهران در شکل زیر خلاصه شده است.

گام اول

 

 • حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد
 • پیش نیاز ثبت نام در ترم پنجم و ششم:
  • تمدید سنوات با تایید استاد راهنما
  • تصویب اخذ درس در جلسه گروه پیش از شروع بازه‌ی ثبت نام

 

ثبت نام در هر ترم

گام دوم

 

 • انتخاب استاد راهنما قبل از اتمام ترم یک(۳۰ دی اولین سال ورود)
 • اخذ سمینار در ترم دوم
 • تصویب پروپوزال تا پیش از اتمام ترم سوم(۳۰ آذر دومین سال ورود)

 

پژوهش

گام سوم

 

 • داشتن ثبت نام و سرترم تحصیلی در نیمسال مورد نظر
 • در هر درس حداقل نمره ۱۲ را کسب نمایید.
 • برای دفاع از پایان نامه نیاز به معدل حداقل ۱۴ دارید.
 • تسویه حساب مالی

 

دفاع از پایان‌نامه

 

توضیحات کلی

در هر ترم تحصیلی بایستی:

 • باید ثبت نام را در سامانه‌ی جامع آموزش انجام دهید.
 • حداقل ۸ واحد تحصیلی و حداکثر ۱۴ واحد می‌توانید انتخاب نمایید.
 • ثبت نام در ترم ۵ (و در موارد استثنا ترم ۶) منوط به موافقت با تمدید سنوات شما است. تمدید سنوات با تایید استاد راهنما و تصویب در جلسه گروه (پیش از شروع بازه‌ی ثبت نام) قابل انجام است.

 

در بخش پژوهش تحصیل موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • قبل از اتمام ترم اول استاد راهنما را انتخاب کنید.
 • در ترم دوم واحد سمینار را اخذ نمایید.
 • قبل از شروع ترم سوم پروپوزال را ارائه نموده و تصویب نمایید.

 

برای فارغ التحصیلی:

 • ثبت نام و سرترم تحصیلی در نیمسال مورد نظر الزامیست.
 • در هر درس حداقل نمره ۱۲ را کسب نمایید.
 • حداکثر یک ترم مشروطی داشته باشید.
 • برای دفاع از پایان نامه نیاز به معدل حداقل ۱۴ دارید.
 • تسویه حساب مالی پیش از دفاع ضروریست.

مراحل تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه تهران طبق آیین‌نامه مصوب دانشگاه تهران در شکل زیر خلاصه شده است.

گام اول

 

 • حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ واحد
 • پیش نیاز ثبت نام در ترم نهم به بعد:
  • تمدید سنوات با تایید استاد راهنما
  • تصویب اخذ درس در جلسه گروه پیش از شروع بازه‌ی ثبت نام

 

ثبت نام در هر ترم

گام دوم

 

 • پیش از شروع دوره پژوهشی
  • اتمام دوره آموزشی(با حداقل نمره ۱۴ در هر درس و معدل بالای ۱۶)
  • دارا بودن نمره آزمون زبان عمومی معتبر
  • قبولی در امتحان جامع(با نمره میانگین بالای ۱۶)

 

دفاع از پروپوزال

گام سوم

 

 • داشتن ثبت نام و سرترم تحصیلی در نیمسال مورد نظر
 • حداقل یک مقاله WOS
 • تایید کفایت دفاع توسط استاد و گروه
 • داشتن تسویه حساب مالی

دفاع از رساله

 

توضیحات کلی

در هر ترم تحصیلی بایستی:

 • باید ثبت نام را در سامانه‌ی جامع آموزش انجام دهید.
 • در هر ترم حداقل ۶ واحد تحصیلی و حداکثر ۱۰ واحد می‌توانید انتخاب نمایید. 
 • برای ثبت نام و ایجاد سر ترم شرکت در آزمون جامع یا ایجاد سر ترم در انتظار تصویب موضوع رساله پس از احراز شرایط در هر ترم به کارشناس آموزشی رشته خود مراجعه فرمایید. 
 • بعد از گذراندن 18 واحد آموزشی دوره خود و گذراندن آزمون جامع جهت تصویب موضوع رساله در صورتیکه تا پایان نیم سال پنجم از پروپزال رساله خود دفاع نکرده باشید از ترم ششم می بایست درخواست تمدید سنوات دفاع از پروپزال  بدهید تا در کمیسیون های آموزشی مطرح و مجوز صادر شود.
 • ثبت نام در ترم ۹ (و در موارد استثنا ترم ۱۰) منوط به موافقت با تمدید سنوات شما است. تمدید سنوات با تایید استاد راهنما و تصویب در جلسه گروه (پیش از شروع بازه‌ی ثبت نام)  و با رای کمیسیون موارد خاص قابل انجام است.

 

دفاع از پروپوزال:

 • اتمام دوره آموزشی (با حداقل نمره ۱۴ در هر درس و معدل بالای ۱۶)
 • ارائه نمره زبان عمومی معتبر
 • قبولی در امتحان جامع (با نمره میانگین بالای ۱۶)

 

برای دفاع از رساله و فارغ التحصیلی:

 • داشتن ثبت نام و سرترم تحصیلی در نیمسال مورد نظر
 • داشتن حداقل یک مقاله WOS
 • تایید کفایت دفاع توسط استاد و گروه
 • داشتن تسویه حساب مالی