شرایط گام‌های تحصیلی

مراحل تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد طبق آیین نامه مصوب دانشگاه تهران در شکل زیر خلاصه شده است.

گام اول

 

 • حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد
 • پیش نیاز ثبت نام در ترم پنجم و ششم:
  • تمدید سنوات با تایید استاد راهنما
  • تصویب اخذ درس در جلسه گروه پیش از شروع بازه‌ی ثبت نام

 

ثبت نام در هر ترم

گام دوم

 

 • انتخاب استاد راهنما قبل از اتمام ترم یک(۳۰ دی اولین سال ورود)
 • اخذ سمینار در ترم دوم
 • تصویب پروپوزال تا پیش از اتمام ترم سوم(۳۰ آذر دومین سال ورود)

 

پژوهش

گام سوم

 

 • داشتن ثبت نام و سرترم تحصیلی در نیمسال مورد نظر
 • در هر درس حداقل نمره ۱۲ را کسب نمایید.
 • برای دفاع از پایان نامه نیاز به معدل حداقل ۱۴ دارید.
 • تسویه حساب مالی

 

دفاع از پایان‌نامه

 

توضیحات کلی

در هر ترم تحصیلی بایستی:

 • باید ثبت نام را در سامانه‌ی جامع آموزش انجام دهید.
 • حداقل ۸ واحد تحصیلی و حداکثر ۱۴ واحد می‌توانید انتخاب نمایید.
 • ثبت نام در ترم ۵ (و در موارد استثنا ترم ۶) منوط به موافقت با تمدید سنوات شما است. تمدید سنوات با تایید استاد راهنما و تصویب در جلسه گروه (پیش از شروع بازه‌ی ثبت نام) قابل انجام است.

 

در بخش پژوهش تحصیل موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • قبل از اتمام ترم اول استاد راهنما را انتخاب کنید.
 • در ترم دوم واحد سمینار را اخذ نمایید.
 • قبل از شروع ترم سوم پروپوزال را ارائه نموده و تصویب نمایید.

 

برای فارغ التحصیلی:

 • ثبت نام و سرترم تحصیلی در نیمسال مورد نظر الزامیست.
 • در هر درس حداقل نمره ۱۲ را کسب نمایید.
 • حداکثر یک ترم مشروطی داشته باشید.
 • برای دفاع از پایان نامه نیاز به معدل حداقل ۱۴ دارید.
 • تسویه حساب مالی پیش از دفاع ضروریست.