دانشجویان دکترا

نمایش 201 - 214 از 214 نتیجه
از 5
زهرا نصیری

زهرا نصیری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا - سازه های هوایی
سال ورود: 1396
رضا نظری

رضا نظری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1398
غزاله نیکنام شیروان

غزاله نیکنام شیروان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1398
سعید نکونام

سعید نکونام

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1396
فهیمه نوجوکی

فهیمه نوجوکی

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1396
حسین نورشاد

حسین نورشاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای
سال ورود: 1399
سیدعباس هاشمی کیا

سیدعباس هاشمی کیا

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1401
change-logo

علاء هجر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی مکاترونیک
سال ورود: 1401
عاطفه همتیان

عاطفه همتیان

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1400
محمدصادق هوشمندجویانی

محمدصادق هوشمندجویانی

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1392
سعید ودادی کلانتر

سعید ودادی کلانتر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1396
محمدرضا یوسفیان

محمدرضا یوسفیان

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1399
امیر وهاب پور

امیر وهاب پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1397
علیرضا وهاب زاده

علیرضا وهاب زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1392
نمایش 201 - 214 از 214 نتیجه
از 5