دانشجویان دکترا

نمایش 1 - 50 از 214 نتیجه
از 5
لیلا ابراهیمی

لیلا ابراهیمی

بخش آموزشی: -
گرایش: زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوری
سال ورود: 1402
مهرداد ابراهیمی درمیانی

مهرداد ابراهیمی درمیانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1397
مهدی ابراهیم نژادبدیهی

مهدی ابراهیم نژادبدیهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی
سال ورود: 1401
رضا اثباتی لواسانی

رضا اثباتی لواسانی

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1392
علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1398
الناز احمدی سنگاچین

الناز احمدی سنگاچین

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1396
سیدمحمدحسین ایزدی

سیدمحمدحسین ایزدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1399
سپیده اسدی

سپیده اسدی

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1400
میلاد اسدپور

میلاد اسدپور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی مکاترونیک
سال ورود: 1401
شهاب اسلامی

شهاب اسلامی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1397
فرشته اسلامی سامانی

فرشته اسلامی سامانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1397
سیدمحمدرضا اسمعیلی طبا

سیدمحمدرضا اسمعیلی طبا

بخش آموزشی: -
گرایش: زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوری
سال ورود: 1401
مرتضی اصغری

مرتضی اصغری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
سال ورود: 1400
مهدیه اصفهانی هریکندئی

مهدیه اصفهانی هریکندئی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1399
مینو اکبری

مینو اکبری

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1392
علیرضا اکبرعطار

علیرضا اکبرعطار

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی
سال ورود: 1398
change-logo

محمد صادق ال زیاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1401
عباس الکائی بهجتی

عباس الکائی بهجتی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1393
حامد امید

حامد امید

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
سال ورود: 1396
سارا امیری

سارا امیری

بخش آموزشی: -
گرایش: زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوری
سال ورود: 1401
فاطمه امیرجانی

فاطمه امیرجانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1397
محمد امین جعفری

محمد امین جعفری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1399
اشکان انتظاری

اشکان انتظاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1398
محمدحسین بیات

محمدحسین بیات

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی مکاترونیک
سال ورود: 1401
محمد بیات

محمد بیات

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی
سال ورود: 1399
سولماز بازرگان دیلمقانی

سولماز بازرگان دیلمقانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1398
فرهاد باقری

فرهاد باقری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1398
شهرزاد بحری زاده

شهرزاد بحری زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
سال ورود: 1401
سید فرحان رضا علی بخاری

سید فرحان رضا علی بخاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1400
ایمان برازنده

ایمان برازنده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1398
علی برگستان

علی برگستان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
سال ورود: 1393
سارا برهانی

سارا برهانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
سال ورود: 1402
محمد بنایی قهرودی

محمد بنایی قهرودی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1399
محمد بهرامی

محمد بهرامی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1398
مریم بهرامی دراسله

مریم بهرامی دراسله

بخش آموزشی: -
گرایش: زیست فناوری گرایش ریز زیست فناوری
سال ورود: 1402
ارسطو بهشتی

ارسطو بهشتی

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1392
آرش بهشتیان اردکانی

آرش بهشتیان اردکانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1396
شیوا پارساراد

شیوا پارساراد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1397
ستاره پیرو

ستاره پیرو

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1395
هادی پرویز نوروزانی

هادی پرویز نوروزانی

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1392
مریم پروین

مریم پروین

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1398
مهدیه پناهی بخش

مهدیه پناهی بخش

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی
سال ورود: 1400
سیدمحمدرضا تاجزاد

سیدمحمدرضا تاجزاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1397
ابوالفضل تیموری یانه سری

ابوالفضل تیموری یانه سری

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1399
اشکان توپ شکن

اشکان توپ شکن

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1396
شهریار توقی

شهریار توقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1398
پوریا ثروتی

پوریا ثروتی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1396
رویا ثنائی

رویا ثنائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی
سال ورود: 1402
حامد جانعلی زاده

حامد جانعلی زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1393
محمد جاویدمهر

محمد جاویدمهر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1397
نمایش 1 - 50 از 214 نتیجه
از 5