دانشجویان دکترا

نمایش 1 - 50 از 228 نتیجه
از 5
احمد ابراهیمی

احمد ابراهیمی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1401
مهرداد ابراهیمی درمیانی

مهرداد ابراهیمی درمیانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1397
مهدی ابراهیم نژادبدیهی

مهدی ابراهیم نژادبدیهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی
سال ورود: 1401
شیما ابرقویی

شیما ابرقویی

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1399
رضا اثباتی لواسانی

رضا اثباتی لواسانی

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1392
علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1398
الناز احمدی سنگاچین

الناز احمدی سنگاچین

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1396
مجید ازادی

مجید ازادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی مکاترونیک
سال ورود: 1401
محمد ازادیان

محمد ازادیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1401
سیدمحمدحسین ایزدی

سیدمحمدحسین ایزدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1399
سپیده اسدی

سپیده اسدی

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1400
میلاد اسدپور

میلاد اسدپور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی مکاترونیک
سال ورود: 1401
شهاب اسلامی

شهاب اسلامی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1397
فرشته اسلامی سامانی

فرشته اسلامی سامانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1397
change-logo

سیدمحمدرضا اسمعیلی طبا

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورود: 1401
مرتضی اصغری

مرتضی اصغری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
سال ورود: 1400
مهدیه اصفهانی هریکندئی

مهدیه اصفهانی هریکندئی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1399
مینو اکبری

مینو اکبری

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1392
علیرضا اکبرعطار

علیرضا اکبرعطار

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی
سال ورود: 1398
change-logo

محمد صادق ال زیاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1401
عباس الکائی بهجتی

عباس الکائی بهجتی

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1393
سمانه الهیان

سمانه الهیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش فضایی
سال ورود: 1397
هاله الوندی

هاله الوندی

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1399
حامد امید

حامد امید

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
سال ورود: 1396
change-logo

سارا امیری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورود: 1401
فاطمه امیرجانی

فاطمه امیرجانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1397
محمد امین جعفری

محمد امین جعفری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1399
فاطمه آموزگاری

فاطمه آموزگاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش فضایی
سال ورود: 1397
اشکان انتظاری

اشکان انتظاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1398
محمد بیات

محمد بیات

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1399
change-logo

محمدحسین بیات

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی مکاترونیک
سال ورود: 1401
سولماز بازرگان دیلمقانی

سولماز بازرگان دیلمقانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
سال ورود: 1398
فرهاد باقری

فرهاد باقری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1398
change-logo

شهرزاد بحری زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
سال ورود: 1401
سید فرحان رضا علی بخاری

سید فرحان رضا علی بخاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
سال ورود: 1400
ایمان برازنده

ایمان برازنده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1398
علی برگستان

علی برگستان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
سال ورود: 1393
فاطمه بزی

فاطمه بزی

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1399
محمد بنایی قهرودی

محمد بنایی قهرودی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1399
محمد بهرامی

محمد بهرامی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1398
ارسطو بهشتی

ارسطو بهشتی

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1392
آرش بهشتیان اردکانی

آرش بهشتیان اردکانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1396
شیوا پارساراد

شیوا پارساراد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سال ورود: 1397
change-logo

رکسانا پتفت

بخش آموزشی: -
گرایش: ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
سال ورود: 1401
ستاره پیرو

ستاره پیرو

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری انرژی
سال ورود: 1395
هادی پرویز نوروزانی

هادی پرویز نوروزانی

بخش آموزشی: -
گرایش: -
سال ورود: 1392
مریم پروین

مریم پروین

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
سال ورود: 1398
مهدیه پناهی بخش

مهدیه پناهی بخش

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی هوافضا گرایش آئرودینامیک
سال ورود: 1400
سپیده پورصادقیان

سپیده پورصادقیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی پزشکی
سال ورود: 1401
سیدمحمدرضا تاجزاد

سیدمحمدرضا تاجزاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
سال ورود: 1397
نمایش 1 - 50 از 228 نتیجه
از 5