اعضای هیات موسس بنیاد حامیان

 • جناب آقای دکتر علی حسین رضایان
 • جناب آقای دکتر مجتبی رحماندوست
 • جناب آقای دکتر ناصر منصوری
 • جناب آقای دکتر محمد روشنی
 • سرکار خانم دکتر فرزانه رزمجو
 • جناب آقای مهندس بیوک علیمرادلو - مدیر عامل گروه خودروسازی بهمن
 • جناب آقای دکتر سلطان حسین فتاحی - مدیرعامل شرکت امرسان
 • جناب آقای مهندس مرتضی سلطانی - کارآفرین و بنیانگذار شرکت زرماکارون
 • جناب آقای دکتر رضا یادگاری
 • جناب آقای دکتر داودی
 • جناب آقای دکتر مهدی امینی
 • جناب آقای دکتر حسن جلیلی - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر جواد محمدی - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر حسن حاج قاسم صابون پز - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی بین رشته ای فناوری دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر محمد خوانساری - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی بین رشته ای فناوری دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر حسین یوسفی سهزابی - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر مهدی فکور ثقیه - رئیس محترم بخش تخصصی هوا فضا دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر امیر علی سیف الدین اصل - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر مازیار شفائی روشنی - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین
 • سرکار خانم دکتر فاطمه راضی آستارایی - رئیس محترم بخش تخصصی انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر محمود کمره ای - رئیس محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد - مدیر عامل محترم بنیاد حامیان دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر ناصر غلامی - قائم مقام محترم مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر محمد حسین جهانگیر - عضو محترم هیات علمی بخش تخصصی انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر مهدی تیموری - معاون محترم علمی دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر یونس نوراللهی - معاون محترم اجرایی دانشکده علوم و فنون نوین
 • جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی - مشاور محترم امور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین
 • محمد برشان تشنیزی - سرپرست بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی دانشکده علوم و فنون نوین
 • هادی زارع - رئیس بخش تخصصی بین‌رشته‌ای فناوری دانشکده علوم و فنون نوین
 • هادی ویسی - عضو هیات علمی بخش تخصصی بین رشته ای فناوری دانشکده علوم و فنون نوین

همیاران اندوخته نیکوکاری

     
خانم مونا اسماعیلی خانم سارا سالم آقای حجت اله بیات