اعضای هیات علمی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
کیومرث ابراهیمی

کیومرث ابراهیمی 

استاد
شماره تماس: 351
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
علیرضا اصلانی

علیرضا اصلانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فتح اله پور فیاض

فتح اله پور فیاض 

استاد
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر 

دانشیار
شماره تماس: ۸۶۰۹۳۰۸۱
اتاق: طبقه دوم ۳۱۱
پست الکترونیکی: 
احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی 

دانشیار
شماره تماس: 88497189
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید جواد ساداتی نژاد

سید جواد ساداتی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر علی سیف الدین اصل

امیر علی سیف الدین اصل 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
رقیه قاسم پور

رقیه قاسم پور 

دانشیار
شماره تماس: 86093072
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 
علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان 

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا 

استاد
شماره تماس: 86093166
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
یونس نوراللهی

یونس نوراللهی 

استاد
شماره تماس: 88497189-61115772
اتاق: 128
پست الکترونیکی: 
حسین یوسفی سهزابی

حسین یوسفی سهزابی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1