بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

همکاری اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه با سایر سازمان ها و نهادها

همکاری اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه با سایر سازمان ها و نهادها


 مطابق آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه، همکاری بدون مجوز (حکم ماموریت های یکساله) اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه با سایر سازمان ها و نهادها وفق مقررات نمی باشد. اگر در حال حاضر افرادی در سایر سازمانها دارای مسئولیت اداری و اجرایی هستند و یا بصورت تمام وقت در دانشگاه حضور ندارند لازم است مکاتبات لازم به منظور صدور حکم ماموریت با محل همکاری این افراد معمول گردد. ضمناً صدور حکم ماموریت برای اعضای هیات علمی دانشگاه، منوط به وصول اعلام نیاز سازمان متقاضی (از طرف بالاترین مقام سازمان درخواست کننده)، موافقت واحد محل خدمت و تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه و برای اعضای غیر هیات علمی منوط به وصول اعلام نیاز سازمان متقاضی، موافقت واحد محل خدمت و تصویب هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود.