بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نحوه پرداخت هزینه بعد مسافت به اعضای محترم هیات علمی

نحوه پرداخت هزینه بعد مسافت به اعضای محترم هیات علمی


احتراماً، با توجه به تماس‌های مکرر واحدهای آموزشی دانشگاه در خصوص نحوه پرداخت بعد مسافت به اعضای محترم هیأت علمی، به استحضار می‌رساند موضوع فوق در جلسه مورخ ۱۵/‏۰۲/‏۹۳‬ هیات رئیسه محترم دانشگاه مطرح و مقرر گردید جهت پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به اعضای محترم هیأت علمی که در واحدهای دیگر تدریس می‌نمایند، چنانچه فاصله محل تدریس تا محل خدمت عضو هیأت علمی بیش از ۵۰ کیلومتر و کمتر از ۱۵۰ کیلومتر باشد ضریب حق التدریس ۵/۱ برابر و چنانچه این فاصله بیش از ۱۵۰ کیلومتر باشد، ضریب ۲ برابر اعمال گردد.

ضمناً، مصوبه فوق مربوط به تدریس اعضای هیأت علمی در کلیه مقاطع تحصیلی می‌باشد.