بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

فرصت مطالعاتی سال 1397 -اطلاعیه شماره 7

فرصت مطالعاتی سال 1397 -اطلاعیه شماره 7


با سلام در ارتباط با تقاضای فرصت مطالعاتی اعضاء محترم هیئت علمی آن پردیس / دانشکده و زمان انجام آن، خواهشمند است:

۱- ترتیبی اتخاذ فرمایند تا فرصت مطالعاتی بر اساس ابتدای ترم تحصیلی اول یا دوم صورت پذیرد تا انجام وظایف آموزشی استادان مختل نگردد.

۲- لازم است افراد متقاضی در زمان استفاده از فرصت مطالعاتی دارای پست اجرایی نبوده و هماهنگی‌های لازم در خصوص تعیین جانشین و یا سپردن مسئولیت مربوطه به فردی دیگر اقدام مقتضی صورت پذیرد.

۳- متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی راهنمایی، مشاوره و یا داوری پایان نامه‌های در دست اقدام خود را قبل از اعزام با توجه به آئین نامه‌های دانشگاه و با هماهنگی مدیران محترم گروه و معاونین آموزشی تعیین تکلیف کنند.

با تشکر