بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 1397-ریاست محترم پردیس ها /دانشکده ها -مشاوران

روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 1397-ریاست محترم پردیس ها /دانشکده ها -مشاوران


  با سلام

 احتراماً، پیرونامه شماره 162647 مورخ 12/6/96  در ارتباط با آیین نامه های مصوب فرصت مطالعاتی ، به پیوست تصویر مدارک مورد نیاز شامل فرم اطلاعات پایان نامه‌های دردست اجرای متقاضی وفرم پروژه تحقیقاتی جهت استحضار و ابلاغ به متقاضیان فرصت مطالعاتی در سال 1397 ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی و در اسرع وقت به اطلاع اعضای هیأت علمی علاقمند به استفاده از فرصت مطالعاتی آن واحد در سال تحصیلی ۱۳۹8-1397 ابلاغ گردد تا متقاضیان واجد شرایط طبق دستورالعمل زیر و مطابق با برنامه تنظیمی مدارک خود را ارائه نمایند. لازم به ذکراست ثبت نام متقاضیان به صورت دیجیتالی و از طریق سایت این معاونت به آدرس http://international.ut.ac.ir/fa (که متعاقباً جهت ورود مستقیم راهنمایی لازم به عمل خواهد آمد) صورت خواهد پذیرفت. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مطابق تبصره1 آیین نامه فرصت مطالعاتی (شرایط سنی متقاضیان)  و دیگر شرایط و ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی معرفی گردند.

مدارک مورد نیاز:

● آخرین حکم استخدامی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی

● فرم ارتقا امتیاز دهی شده در کمیته منتخب پردیس / دانشکده (در صورتی که اساتید محترم طی یک سال گذشته مقام جدید (دانشیار - استاد) از هیأت ممیزه اخذ نموده‌اند نیازی به فرم ارتقا نبوده و فقط تولیدات علمی اخیر که در مصوبه هیأت ممیزه منظور نگردیده پر شود.)

●نامه موافقت مدیر گروه

● طرح پیشنهادی تحقیقاتی ( proposal ) در ایام فرصت مطالعاتی در ۳ الی ۵ صفحه که باید در راستای برنامه جامع تحقیقات مصوب باشد.

●جدول اطلاعات مربوط به وضعیت پایان نامه‌های در دست اجرای متقاضی

● پذیرش از دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتی

زمان و نحوه ارسال مدارک:

• الف:  فرآیند پردیس / دانشکده

متقاضیان تقاضای فرصت مطالعاتی به همراه طرح تحقیقاتی پیشنهادی و جدول وضعیت پایان نامه‌ها (پیوست) را جهت بررسی و تطبیق طرح تحقیقاتی با برنامه جامع تحقیقات به مدیر گروه ارائه نمایند.

۲- در صورت موافقت مدیر گروه؛ متقاضی فرم ارتقا پر شده در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سامانه آرتیس) و نامه موافقت مدیر گروه را جهت امتیازدهی به کمیته منتخب دانشکده / پردیس ارائه و پس از کسب امتیازات کمیته منتخب مراتب به مشاور بین الملل منعکس می‌گردد.

۳- پس از بررسی مدارک توسط مشاور بین الملل نامه اعلام موافقت ریاست پردیس / دانشکده به این معاونت ارسال می‌گردد.

• لازم به ذکر است پردیس‌ها و دانشکده‌ها از07/‏08/‏۹6 لغایت 15/9/96 مهلت دارند این مراحل را طی نموده و اعلام موافقت به انضمام مدارک متقاضی را به این معاونت ارسال نمایند.

یادآوری: متذکر می‌گردد کلیه مراحل بعدی توسط این معاونت انجام خواهد شد. لازم است متقاضی علاوه بر تحویل اصل مدارک به مشاور بین الملل؛ نسبت به بارگذاری ( upload) نسخه دیجیتال آنها نیز اقدام نماید که دستورالعمل مربوطه متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

 

• ب : فرآیند معاونت بین الملل:

۱- فرم ارتقای امتیاز دهی شده متقاضیان در کمیته منتخب پردیس/ دانشکده جهت بررسی و تأیید نهایی امتیازات مکتسبه توسط معاونت بین الملل به کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه ارسال می‌گردد. این کمیسیون ملزم است از تاریخ 15/‏09/‏۹6 لغایت 30/10/96  بررسی‌های لازم را به عمل آورده وامتیاز نهایی را اعلام نماید. ضروری است مدارک مربوطه (شامل کلیه فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی و غیره) مستقیماً به کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه ارسال و از ارسال مدارک به این معاونت خودداری گردد. بدیهی است این معاونت صرفاً امتیازات اعلام شده از جانب کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه را مد نظرقرارخواهد داد.

۲- کلیه مدارک مراحل قبل و امتیاز نهایی مکتسبه به معاون محترم پژوهشی کمیسیون‌های ۶ گانه دانشگاه ارسال تا فهرست نهایی متقاضیان فرصت مطالعاتی با احتساب ۳۰ درصد بیشتر از سهمیه مصوب توسط کمیسیون‌های ۶ گانه به معاونت بین الملل اعلام گردد. مهلت بررسی‌های مقرر در کمیسیون‌های ۶ گانه از ۰۱/‏۱۱/‏۹6 لغایت 01/12/96  می‌باشد.

۳- کلیه مدارک به انضمام فهرست متقاضیان پس ازبررسی دراین معاونت در اسفند ماه در شورای فرصت مطالعاتی دانشگاه در زمان مقتضی مطرح و مصوبات مربوطه به کمیسیون‌های ۶ گانه و پردیس‌ها و دانشکده‌های ذیربط اعلام خواهد گردید. ضمناً پس از اعلام تاریخ خروج از کشور متقاضی توسط ریاست دانشکده و پردیس به این معاونت نسبت به صدور حکم مأموریت اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

فرآیند حین سفر:

• الف: پردیس / دانشکده

تقاضای متقاضی بهمراه گزارش پیشرفت کار؛ گواهی پذیرش چاپ مقالات (با شرایط مندرج در ملاحظات) در صورت اخذ پذیرش پیش از زمان مقرر توسط مدیر گروه و متعاقب آن توسط مشاور بین الملل بررسی وسپس مدارک به همراه اعلام موافقت ریاست پردیس/ دانشکده جهت طرح در شورای روابط بین الملل جهت برخورداری از تسهیلات ارزی به این معاونت منعکس می‌گردد.

 

• ب: معاونت بین الملل

موضوع برخورداری از تسهیلات ارزی در شورای روابط بین الملل مطرح و مصوبات شورا به پردیس / دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.

فرآیند پس از سفر:

• الف: پردیس / دانشکده

مدارک مستند پس از بازگشت از سفر شامل گزارش سفرو دستاوردهای حاصله وپذیرش مقالات و اصل مقالات پذیرش شده توسط مشاور بین الملل بررسی می‌شود. گزارش سفر واصل مقالات به معاونت پژوهشی دانشگاه و تصویر آنها به همراه گواهی پذیرش مقالات؛ مدارک بیمه؛ و لاشه بلیط و تصویر صفحه ممهور به مهر ورود و خروج متقاضی و همراهان جهت اعلام اختتام به این معاونت توسط ریاست پردیس / دانشکده ارسال می‌گردد.

 

• ب: معاونت بین الملل

مستندات مرحله قبل بررسی وتاریخ شروع به کار به مدیریت نیروی انسانی جهت درج آغاز به کار در پرونده اعلام می‌گردد.

 

• ج: معاونت پژوهشی

نتایج سفر توسط آن معاونت جهت تطبیق نتایج سفر با تعهدات پژوهشی استفاده کننده از فرصت مطالعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.