بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

در خصوص تعیین میزان موظفی اعضای هیات علمی مأمور

در خصوص تعیین میزان موظفی اعضای هیات علمی مأمور


احتراماً، بند "۹" مصوبات جلسه مورخ ۲۶/‏۱۲/‏۹۶‬ هیات رئیسه دانشگاه در خصوص میزان موظفی اعضای هیات علمی که با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی در ماموریت هستند ، به شرح زیر جهت استحضار و اقدام لازم  ابلاغ می‌گردد.

_- نامه شماره ۳۶۸۵۲۷/‏۷/‏۲۲ مورخ ۰۲/‏۱۲/‏۹۶‬ مدیر کل خدمات آموزشی در خصوص تعیین میزان موظفی اعضای هیات علمی مأمور توسط معاون آموزشی مطرح و با توجه به پیشنهاد مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۹۶‬ شورای آموزشی مقرر گردید میزان تدریس و راهنمایی پایان نامه‌ها و رساله‌های آنان با توجه به اشتغال در خارج از محیط دانشگاه و عدم امکان حضور تمام وقت آنان، از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ حداکثر تا سقف ۱۲ ساعت  در هر نیمسال در نظر گرفته شود.