بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز


با سلام

احتراماً دستور سوم نهمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه مورخ ۳۰/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ (مصوبه مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۹۷‬ کمیسیون دائمی): تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

مصوبه: ««هیأت امنا به استناد اختیارات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاه تهران را به شرح "پیوست دو" تصویب کرد و مقرر شد این دستورالعمل جایگزین دستور العمل قبلی پیوست آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه شود».