بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بخشنامه در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی با سنوات خدمت بیش از 8 سال

بخشنامه در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی با سنوات خدمت بیش از 8 سالبه استحضار می‌رساند با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، حداکثر سنوات مجاز برای ماندگاری اعضای هیأت علمی در وضعیت استخدامی پیمانی ۸ سال می‌باشد. لذا خواهشمند است از آنجاکه موضوع تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی با سنوات خدمت بیش از ۸ سال قابل بررسی نخواهد بود، دستور فرمایند از ارسال پرونده‌های اعضای هیأت علمی دارای شرایط مندرج در این بخشنامه خودداری گردد.