بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعات تکمیلی در ارتباط با متقاضیان فرصت مطالعاتی سال 1397 - اطلاعیه شماره5

اطلاعات تکمیلی در ارتباط با متقاضیان فرصت مطالعاتی سال 1397 - اطلاعیه شماره5


   احتراما-

با سلام در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی اساتید محترم آن پردیس /دانشکده/ مرکز، اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط متقاضیان را به استحضار می رساند:

1-صرفا اعضاء هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی جمعا به مدت یکسال می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

2- استادیاران در طول دوره استادیاری فقط یکبار می توانند از این فرصت استفاده نمایند.

3-فرم ارتقاء باید در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سامانه آرتیس) تکمیل گردد.برای تکمیل فرم ارتقاء متقاضیان به صورت زیر عمل نمایند :

الف:استادیاران باید فرم ارتقاء را از بدو استخدام پیمانی تاکنون تکمیل نمایند .ضمنا کلیه بندهای فرم مربوطه از جمله امتیاز فرهنگی نیز تکمیل و همراه تقاضا به کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ارسال گردد.

ب:دانشیاران و اساتید فرم ارتقاء را از آخرین ارتقاء تاکنون تکمیل نمایند.

ج:در صورتی که متقاضیان دارای رتبه دانشیار و استاد قبلا از فرصت مطالعاتی استفاده نموده باشند باید فرم ارتقاء را از زمان بازگشت از فرصت مطالعاتی تاکنون تکمیل نمایند .

4-استادیاران با داشتن حداکثر 57 سال سن و یا 27 سال خدمت ،دانشیاران حداکثر با 60 سال سن ، و استادان با حداکثر 65 سال سن می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند .

خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان محترم رسانده شود.ضمنا متمنی است متقاضیان برای کسب پذیرش از چند کشور اقدام نمایند .

اطلاع رسانی به مدیران محترم گروههای آموزشی موجب کمال امتنان است .