بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ابلاغ دستور العمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران مصوب جلسه یکم خردادماه 1396 شورای فرهنگی دانشگاه تهران

ابلاغ دستور العمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران مصوب جلسه یکم خردادماه 1396 شورای فرهنگی دانشگاه تهران


  • دستور العمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران، به انضمام فرم‌های مربوطه (مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه سال ۱۳۹۶ شورای محترم فرهنگی دانشگاه) و آئین نامه اردوهای دانشجویی، مصوب شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی و نیز آئین نامه اجرایی شوراهای فرهنگی دانشکده‌ها و پردیس‌ها ی دانشگاه تهران
  • فرم های درخواست اردو
  • دستورالعمل اجرایی اردوها
  • آیین نامه اردو