بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی آیین نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی آیین نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی


با سلام و احترام

به پیوست اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی آئین نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه، مصوب ۳۱/‏۰۵/‏۹۶‬ کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه جهت استحضار می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند شیوه نامه مذکور به نحو مقتضی در اختیار اعضای هیأت علمی آن واحد قرار گیرد.

شایان ذکر است تاریخ اجرای شیوه نامه اصلاح شده مذکور از تاریخ ۰۱/‏۰۴/‏۹۶‬ می‌باشد.