بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

درخصوص تکمیل پرونده استخدامی پرسنل دانشگاه از لحاظ بدهی کسور سنوات غیر رسمی و انتقال حق بیمه و تعیین بدهی کسور سنوات غیررسمی ؛ سربازی و ....

درخصوص تکمیل پرونده استخدامی پرسنل دانشگاه از لحاظ بدهی کسور سنوات غیر رسمی و انتقال حق بیمه و تعیین بدهی کسور سنوات غیررسمی ؛ سربازی و ....


پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۵/۳۰۱۰۹۸ به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ و ۲۴۳۶۵۲/‏۱۵۵‬ به تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۳‬ و ۱۵۵/۹۷۳۲۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این اداره کل وبا عنایت به ضرورت فرآیند تکمیل پرونده پرسنلی و بمنظور پیشگیری از مشکلات اخذ شده در تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی همکاران محترم دانشگاه در زمان مقرر ، خواهشمند است کلیه پرسنل دانشگاه اعم از کارمند و هیات علمی  (مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر) که دارای سابقه خدمت دولتی در سایر دستگاه‌ها می‌باشند و کسور بازنشستگی آن به صندوقی غیر از صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده (اعم از سنوات پیمانی، سنوات مربوط به دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که صندوق مجزا دارند مانند سپاه، و...)، در اسرع وقت نسبت به انتقال کسور یا تعیین تکلیف آن به طور مکتوب اقدام نمایند. همچنین کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که دارای خدمت سربازی، روزمزدی، خرید خدمتی و یا سوابق تمام وقت قابل قبول در سایر دستگاه‌های دولتی می‌باشند و بابت آن کسور بازنشستگی کسر نگردیده است در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست تعیین بدهی خدمات غیر رسمی خود اقدام و پس از تعیین بدهی نسبت به واریز آن به حساب صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نمایند.
شایان ذکر است انجام این امر باعث می‌شود تا سنوات عضو با سنوات بازنشستگی همخوانی داشته و پس از اتمام ۳۰ سال سابقه خدمت از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم ۹% معاف و در صورت اضافه واریزی به صندوق بازنشستگی کشوری قابل استرداد می‌باشد. همچنین مانع بروز وقفه هنگام اخذ حکم تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی از سازمان متبوع می‌گردد.

ضمناً در صورت عدم تمایل پرسنل به انجام فرآیند فوق الذکر درخواست خود را به صورت مکتوب و ثبت دبیرخانه جهت کسر سنوات خدمت غیر رسمی از سنوات رسمی به این اداره کل ارسال نمایند و تعهد نمایند تمامی حقوق و مزایایی که از بابت سنوات خدمت غیر رسمی دریافت نموده‌اند مسترد نمایند. خواهشمند است به هر نحو که صلاح میدانید بخشنامه فوق الذکر به اطلاع همه همکاران دانشگاه رسانیده شود ودر صورت هرگونه ابهام با آقای گرجی در اداره کل منابع انسانی دانشگاه تماس حاصل نمایند و یا سئوال خود را به صورت کتبی از طریق اتوماسیون ارسال دارند