بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ارسال شیوه نامه و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه سال 1396

ارسال شیوه نامه و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه سال 1396


احتراماَ، ضمن ارسال تصویر تفاهم نامه همکاری شماره ۱۳۸/۲۱۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ بین اداره‌کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و مرکز توسعه آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران به همراه شیوه نامه مربوطه، به استحضار می‌رساند بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان و اعضا محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی که در آن مرکز برگزار می‌گردد با برخورداری از ۴۵% تخفیف در دوره‌های عمومی و ۳۰% تخفیف در دوره‌های خصوصی استفاده نمایند.