بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ابلاغ بند 6 مصوبات جلسه 133 هیات اجرایی مورخ 96/06/06 به اداره اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی

ابلاغ بند 6 مصوبات جلسه 133 هیات اجرایی مورخ 96/06/06 به اداره اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی


با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعلام تعداد کارکنان دانشگاه در مشاغل اصلی و تخصصی و نیز با توجه به تفویض اختیار هیأت امنا به هیأت اجرایی در بند ۲۲ ماده ۱ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در خصوص تعریف پست‌های مشاغل اصلی و تخصصی و نیز با توجه به ماده ۷۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه که شرایط بازنشستگی کارکنان شاغل در این پست‌ها را در دو گروه تعریف کرده است؛ هیأت اجرایی دانشگاه تهران، "پست‌های تخصصی" دانشگاه را صرفاً شامل پست‌های کارشناس آزمایشگاه و کارگاه آموزشی در واحدهای آموزشی و کارشناس آزمایشگاه و کارگاه پژوهشی تعریف نموده، سایر پست‌ها که به نوعی وظیفه پشتیبانی و حمایت از مشاغل تخصصی را دارند در گروه "پست‌های مشاغل اصلی و پشتیبانی " تعریف می‌نماید.