انجمن علمی هوافضا

 

تاریخچه انجمن

انجمن علمی پلی ارتباطیست میان دانشجویان و اساتید و جامعه ی علمی دانشگاهی که توانمندی های دانشجویان را شناسایی کرده و تلاش می‌کند بستر مناسب برای پرورش این توانمندی‌ها ایجاد شود. نکته‌ای که این انجمن را به جایگاهی مناسب می‌رساند، این مطلب است که دانشجویان انجمن علمی را ازآن خویش می‌دانند و تعالی این انجمن را به معنای تکمیل حلقه ارتباطی میان خویش و دانشگاه تصور می‌کنند. دغدغه‌های علمی و نگرانی پیرامون ابزارها و امکانات مورد نیاز جهت رسیدن به جایگاه علمی مطلوب، دانشجویان را گرد هم می‌آورد و با تلاش خویش همواره این نکته را به جامعه دانشگاهی یادآور می‌شوند که می‌توان به دانشجویان نیز اعتماد کرد و بخش قابل توجهی از فضای علمی دانشکده‌ها را به دانشجویان سپرد.

دانشکده علوم و فنون نوین به عنوان یک مجموعه آموزشی مدرن که با توجه به نیاز بشر در زمینه‌های علوم جدید ایجاد شده و در این بین رسالت بسیار سنگینی را بر دوش می‌کشد ، از این قاعده مستثنی نخواهد بود و نیاز به حضور فعال و موثر دانشجویان خواهد داشت تا باری از این مسئولیت خطیر را به دوش بکشند تا دانشکده با سرعت بیشتری به تحقق اهداف خویش نزدیک شود. در دی ماه 1391 به پیشنهاد دکتر کوثری، عضو محترم هیئت علمی گروه هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین و به همت دانشجویانی چون سید اسماعیل ربانی و محسن محمودی‌منش، نهال نوپای انجمن علمی هوافضا در دانشکده برپا شد و با پیگیری مستمر این دوستان در تاریخ 28 بهمن 1391 اولین نشست مجمع عمومی تشکیل شد و پس از برگزاری انتخابات، نخستین شورای مرکزی انجمن علمی هوافضا انتخاب شدند. قبل از آقایان ربانی و محمودمنش در سال‌های گذشته دوستان دیگری نیز بودند که برای تشکیل این انجمن تلاش کردند ولی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم این امر میسر نشد. جا دارد همت آن دوستان نیز ارج نهاده شود.

چارت انجمن


مدیر انجمن :

 

kosari_a@ut.ac.ir

دکتر امیررضا کوثری

تخصص: مهندسی هوافضا / دینامیک پرواز و کنترل

محل اخذ دکتری: دانشگاه صنعتی شریف

زمینه‌های پژوهشی:

1- دینامیک پرواز و کنترل وسائل پرنده،
2- طراحی سیستمی وسایل هوافضایی،
3- سیستمهای هیبرید

 


مشاور انجمن :

 

mshafaee@ut.ac.ir

مازیار شفائی روشنی

تخصص: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

محل اخذ دکتری: دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهشی:

1- اسپری و اتمیزاسیون مایعات، 
2- میکرو تراسترهای سوخت مایع، 
3- سامانه های کنترلی فضائی، 
4- موتورهای استرلینگ

 

اعضای شورای مرکزی :

 

دبیر شورای مرکزی :

 

سید اسماعیل ربانی

Rabbani.esmaeil@ut.ac.ir

Rabbani.esmaeil@gmail.com

گرایش : دینامیک پرواز و کنترل

 

 

اعضای شورا :

مهرداد میرزائی

Mehrdad.mirzaei@ut.ac.ir

گرایش : دینامیک پرواز و کنترل

 

جواد بهره مند جوی

j.bahremandjouy@ut.ac.ir

javad.bahremandjoo@gmail.com

گرایش : مهندسی فضایی

اشکان احمدی

Ashcan_ahmadi1368@yahoo.com

گرایش : دینامیک پرواز و کنترل

حمیدرضا رحیمی

Rahimi_h@ut.ac.ir

Hamid_121@rocketmail.com

گرایش : مهندسی فضایی

محسن محمودی منش

mahmoodi.mohsen@ut.ac.ir

گرایش : دینامیک پرواز و کنترل

عرفان قمری

Erfan.ghamari@ut.ac.ir

گرایش : سازه