انجمن علمی سامانه های شبکه های

تاریخچه انجمن:

رویکرد نوین تحقیقات در سطح جهانی بر اساس تعامل رشته های مختلف پایه گذاری شده است و به نام بین رشته ای شناخته می شود. مهندسی فناوری اطلاعات گرایشِ سامانه های شبکه ای بعنوان یکی از رشته های جدیدِ  گروه علوم و فناوری شبکه می باشد که در تاریخ 92/11/1 به تصویب رسیده و از نیمسال دوم 93-92 دانشجو پذیرفته است. با توجه به ارتباط تنگاتنگِ فناوری اطلاعات با علوم شبکه از جمله شبکه های زیستی، اجتماعی و ارتباطی، این رشته در نظر دارد این شبکه ها را نمایش، ارزیابی، تحلیل و پیش بینی نماید. انجمن این رشته به همت دانشجویان ورودی نیمسال دوم 92 مهندسی سامانه های شبکه ای، در تاریخ 93/2/13 به ثبت رسید. انجمن علمی در نظر دارد با برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینار و همکاری با رشته های مرتبط ، در راستای نیل به اهداف گروه فعالیت نماید.

چارت انجمن:

 

مدیر انجمن

دکتر زینب الهدی حشمتی

zheshmati@ut.ac.ir
تخصص :مهندسی برق – مخابرات (میدان)
محل اخذ دکتری :دانشگاه لیدز – انگلستان
زمینه‌های پژوهشی:
علوم شبکه و شبکه های پیچیده، تحلیل شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی، انتشار اطلاعات، شبکه های حسگر بی سیم، شبکه های مخابراتی، طراحی، شبیه سازی و ساخت مدارهای مایکروویو و رادار، تکنولوژی RFID

 


 مشاور انجمن

دکتر هادی زارع

h.zare@ut.ac.ir
تخصص: ریاضی کاربردی (علوم کامپیوتر)
محل اخذ دکتری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
زمینه‌های پژوهشی:
شبکه‌های اجتماعی، روشهای کاهش بعد، شناسایی آماری الگو،

یادگیری آماری، مدلهای احتمالاتی

 

 

      اعضای شورای مرکزی :

        دبیر شورای مرکزی  

مژگان ممتاز

m.momtaz92@ut.ac.ir

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: مهندسی سامانه ­های شبکه ­ای

 

 

اعضای شورا:

حسین اکبریان

hosseinakbarian@ut.ac.ir

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: مهندسی سامانه ­های شبکه ­ای

 

داوود حسن زاده

d.hasanzadeh67@ut.ac.ir

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: مهندسی سامانه ­های شبکه ­ای

 

سعیده رضاوندی شعاعی

s.rezavandi@ut.ac.ir

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: مهندسی سامانه­ های شبکه ­ای

 

عاطفه شاهرخی

shahrokhi_a@ut.ac.ir

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: مهندسی سامانه ­های شبکه ­ای

 

مرتضی عبدالهی

m.abdollahi68@ut.ac.ir

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: مهندسی سامانه ­های شبکه ­ای

 

محمد علی عرب یار محمدی

ma.yarmohammadi@ut.ac.ir

مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: مهندسی سامانه ­های شبکه ­ای