امور دانشجویی

وظایف عمده واحد امور دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین به شرح ذیل می باشد:

 • اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها واطلاع‌رسانی به موقع  به دانشجویان از طریق واحدهای تابعه ارتباط موثر با ادارات دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، صندوق رفاه  دانشجویان، خوابگاه‌ها، اداره کل امورشاهد و ایثارگر وغیره
 • برگزاری جلسات هم اندیشی دانشجویی و پیگیری مطالبات قانونی دانشجویان
 • برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب خدمات‌رسانی به دانشجویان 
 • نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و سعی در رفع اشکالات موجود و رساندن به وضع مطلوب
 • اتخاذ تدابیر و شیوه‌های جذب مشارکت و منابع مالی، رفاهی اعضا و ارائه نظر و پیشنهادات در راستای ارائه خدمات هرچه بهتربه دانشجویان
 • برنامه‌ریزی در راستای جذب همیاری و همفکری‌ها و دریافت نقطه نظرات دانشجویان
 • اتخاذ تدابیر و شیوه‌های نظارتی و کنترلی در راستای ارتقاء کیفیت مطلوب تغذیه با به کارگیری نظرات و پیشنهادات دانشجویان 
 • پیگیری امور تغذیه، تسویه حساب و اسکان مناسب دانشجویان خوابگاهی
 • ایجاد هماهنگی و همسویی بین  تمامی تشکلهای فعال دانشجویی دانشکده
 • شناسایی دانشجویان توانمند و اصلح و فعال برای همکاری پاره وقت در بخش های اجرایی
 • برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان
 • تلاش برای زمینه‌سازی مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه
 • ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری
 • مطالعه، بررسی و شناسایی کمبودها و معضلات فرهنگی، نیازهای فکری و عقیدتی مخاطبان، شناخت زمینه‌ها و علل آسیب‌پذیری و  چاره‌اندیشی در مورد ‌حل‌ مشکلات پیش رو
 • ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشجویان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی
 • زمینه‌سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی، فرهنگی و هنری 
 • کمک به تشکیل هسته ها و کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی از آنها
 • تلاش در جهت برگزاری مراسم مختلف فرهنگی، مذهبی، سیاحتی، ورزشی و...