آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه فرجی

دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیررضا روشنی

دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر محمدشریفی رنانی

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم لیلا ابراهیمی

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای‬ جلال احمدی

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای‬ پارسا رازبان

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد وهابی خواه

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا خزاعی

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مطهره عباسی نوده

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای‬ حمیدرضا مسعودی ثانی جویباری

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بتول سالمی نیا

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای‬ شروین امجدی

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم ریحانه عموئی

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای‬ مهدی سیجانی

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای‬ سیاوش نجف زاده زنوز

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدامیرعلی سجادیان

شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس خسروی

چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شراره عزت نژاد

چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یاسمن امیرحائری

چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای‬ مهدی عطار

چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
نمایش 321 - 340 از 389 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 20