آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای مصطفی گنجی ارجنکی

چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم زهرا رنجی

چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم حوریه سادات ثابت

چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای مهدی محمدپور کارگر

سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای مجتبی طاهری

سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم فاطمه رحمتی نژاد

سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم سمانه حمیدی

سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم زهرا زین الدینی

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای میلاد آقامحمدی

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم نگین یزدیان اناری

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای اصغر قربان پورسدهی

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای علی پورحسین

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای ایمان حاجیان باغی

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای رضا نوعی جناقرد

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای احسان کریمی بدرآبادی

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای سجاد چه لابی

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم الهه کوهستانی دهقی

یک‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای کیوان خوشمرام

یک‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم مهنا هویدا

سه‌شنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم فاطمه اخلاقی فرد

دوشنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
نمایش 1 - 20 از 283 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 15