آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای سیدمحمدرضا مرتضوی مقدم

یک‌شنبه، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای سیداحسان مدنی

دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای حامد جمشیدی

یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای حسین رحمت پور

یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - خانم زهرا پرویزیان

یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - خانم سیده مهدیس خسروانی نیک

یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای احمد سعیدی

یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - خانم مینا قیصری پاک

یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای یزدان فیروزی جهانتیغ

یک‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای سجاد رشیدیان یزد

شنبه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای محمدجواد خیراندیش

چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای خشایار کنعانی زاده

چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - آقای احسان سلیمی

دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد - خانم لیلا فتح اله زاده دیزجی

سه‌شنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای محمدصادق اسماعیلی

چهارشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه ارشد -آقای مجتبی اکبری نودهی

چهارشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای محمد محسنی

دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه ارشد -خانم عطیه طالش خان

سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای محمدحسن خوشنویس

سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای کورش موتمن

سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
نمایش 1 - 20 از 405 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 21