آزمایشگاه پردازش داده ها و علائم

نام و نام خانوادگی مسئول: هادی ویسی

بخش تخصصی: بین رشته ای فناوری

وبسایت آزمایشگاه:  dsp.ut.ac.ir

 

آدرس آزمایشگاه

  • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشکده علوم و فنون نوین

  • پست الکترونیکی:

  • تلفن:02186093065