آزمایشگاه ها

آزمایشگاه­های دانشکدگان علوم و فناوری­های میان­رشته­ای، به عنوان یک کانون پیشتاز در فعالیت­های پژوهشی و نیز ارتباط جامعه با صنعت، در راستای پیشرفت و اعتلای مرزهای علم و دانش، فعالیت می­نماید. این واحد با بیش از 50 آزمایشگاه مختلف به ارائه خدمات در رشته­های مهندسی هوافضا، سامانه­های هوشمند، مهندسی انرژی­ و منابع پایدار و مهندسی علوم زیستی پرداخته و دارای دستگاه­ها و فناوری­های به روز جهت پیشبرد اهداف پژوهشگران و صنایع، می­باشد. این آزمایشگاه با اتصال به شبکه آزمایشگاه­های علمی ایران (شاعا) و همچنین آزمایشگاه­های شبکه­ای Labsnet، حداکثر خدمات­ رسانی به پژوهشگران را فراهم آورده است.