آزمایشگاه داده کاوی

نام و نام خانوادگی مسئول: سامان هراتی زاده

سال راه اندازی آزمایشگاه:

نوع فعالیت آزمایشگاه:                                                                             

گروه : بین رشته ای فناوری

وبسایت آزمایشگاه: 

 

درباره آزمایشگاه

فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه داده کاوی بر توسعه ابزارها و روشهای نوین داده کاوی و همچنین انجام فعالیت های داده کاوی کاربردی متمرکز است. پردازش و کاوش کلان داده ها، پردازش و کاوش داد های فروش به منظور توسعه سیستم های توصیه گر،  کاوش داده­های مالی و بازار سهام، داده کاوی در حوزه سلامت و بیو انفوراتیک، کاوش داده­های موبایل از جمله حوزه های پژوهشی فعال در آزمایشگاه داده کاوی محسوب می شود.

آدرس آزمایشگاه

  • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشکده علوم و فنون نوین

  • پست الکترونیکی:

  • تلفن:

  • نمابر:

  • وبسایت آزمایشگاه: