آزمایشگاه بازی های رایانه

نام و نام خانوادگی مسئول: مرتضی ابراهیمی

بخش تخصصی : بین رشته ای فناوری

وبسایت آزمایشگاه: 

 

آدرس آزمایشگاه

  • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشکده علوم و فنون نوین

  • پست الکترونیکی: