دانشکده علوم و فنون نوین - دانشکده علوم و فنون نوین
- سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۰

سایر اخبار

برنامه ضبط شده همایش دهمین سال تاسیس دانشکده علوم و فنون نوین

اطلاعیه ها و رویدادها

نمایه آموزشی

69 845 1389 4 17
هیات علمی دانشجو دانش آموخته بخش آموزشی رشته تحصیلی
         

 

نمایه پژوهشی

مقالات web of science

1200

مقالات علمی پژوهشی

1027

مقالات کنفرانس بین المللی

1085

مقالات کنفرانس داخلی

1150

 

بخش های آموزشی