گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد طهماسبی پور

محمد طهماسبی پور

محمد طهماسبی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سالارپور حسین مدلسازی رفتار مکانیکی میکروحسگر دی اکسید کربن مبتنی بر میکروکانتیلور کارشناسی ارشد
علی ئی حمیدرضا طراحی، ساخت و تحلیل کوره های مایکروویو صنعتی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی مکانیکی سیستم های میکرو الکترومکانیک 8303210 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/16 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
ارتعاشات سیستم های پیوسته در ساختار های میکرو الکترومکانیک 8303212 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
ارتعاشات سیستم های مکانیکی 8303203 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 3 نتیجه