گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رهام رفیعی

رهام رفیعی

رهام رفیعی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: Tel: 009821 8609 3046 - Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفری المیرا بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد
قربان حسینی امین بررسی خواص مکانیکی فاز واسط بین نانولوله ورزین اطرف با استفاده از مدلهای تحلیلی کارشناسی ارشد
مظهری بهزاد بررسی خزش در کامپوزیت پایه پلیمری کارشناسی ارشد
پور عزیزی رضا تاثیر فاز واسط بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت¬های حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد
حسام سادات سید هادی شناسایی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر خواص مکانیکی مخازن تولید شده به روش پیچش الیاف کارشناسی ارشد
زارع حسین آبادی شهاب Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد
غروی علیرضا مدلسازی محاسباتی و بهینه سازی طراحی پنل های کامپوزیتی کارشناسی ارشد
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
مهدوی محمد شبیه سازی فاز واسط بین نانولوله و رزین اطراف با مدلسازی کارشناسی ارشد
شیخ انصاری مسعود مطالعه تجربی و عددی پارامترهای بحرانی نوک ترک در مواد کارشناسی ارشد
خان پور مطهره مطالعه تاثیر خواص مکانیکی مواد کامپوزیت بر روی رفتار سازه‌ای پره توربین بادی کارشناسی ارشد
فیروزبخت وحید توسعه رابطه به فرم مایکرومکانیک برای پیش‌بینی مدول یانگ کامپوزیت حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه