گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عبدالهی رضیه ارائه روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت‌بندی ژن های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد
فرهمند سامان شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان با رویکرد نظریه بازی ها کارشناسی ارشد
هاشمی رنجبر سیرانا تعیین نقش دومین پروتئین‌ها در سرطان‌ها بعد از بهینه کردن خصیصه‌ها کارشناسی ارشد
شفقتی لیلا مدل‌سازی مسیر‌های سیگنالینگ در بیماری کبد الکلی کارشناسی ارشد
شریفی مرجان مدل‏سازی مسیر متابولیکی در بیماری هپاتیت اتوایمن کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه