گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه راضی آستارایی

دکتر فاطمه راضی آستارایی

دکتر فاطمه راضی آستارایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنا احیایی طراحی و ساخت حسگر گاز پایه گرافن مبتنی بر تکنولوژی MEMS و تحلیل پاسخ گذرا به منظور افزایش انتخابگری حسگر با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
هنرپژوه یاسمن اصلاح بستر سیلیکون متخلخل با نانوذرات پالادیوم و صفحات گرافن اکساید به منظور شناسایی، جذب و ذخیره سازی هیدروژن کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
حجاب افشین Designing an appropriate turbine for a solar chimney power plant by CFD analysis کارشناسی ارشد
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
جاوید حاج همتی Chemically forming p-n junction in porous silicon and evaluating the performance of hybrid solar cell based this junction کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
حامد حافظ نیا برنامه ریزی فضایی محل استقرار نیروگاه فتوولتائیک و برآورد ظرفیت برق تولیدی با رویکرد توسعه پایدار در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
نرجس سنجریان بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
آسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
یوسفی مقدم فهیمه بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
منتظری کیمیا حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد
نظارتی زاده محمد مدلسازی، ساخت و مشخصه یابی یک منبع تولید الکترون بر پایه فناوری میکرو/نانوساخت برای استفاده در ادوات ساخته‌شده بر پایه میکروپلاسمای سرد کارشناسی ارشد
امیر محمدی Modeling and optimization of power cell self-charging systems based on micro- and nano-scaled piezoelectric کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
عشوری سنجاتی میلاد آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد
کیمیا منتظری حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
بابایان آقاقانی نارک بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
محمد نظارتی زاده Modeling, Construction and characterization of an electron source based on micro / nanofabrication technology for use on devices made by cold microplasma کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
یاسمن هنرپژوه اصلاح بستر سیلیکون متخلخل با نانوذرات پالادیوم و صفحات گرافن اکساید به منظور شناسایی، جذب و ذخیره سازی هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمدرضا یوسفی Optimal design of smart microgrid systems in the presence of distributed generation and energy storage equipments کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه