گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود
عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
اصلاح بازه های ارزشیابی - کنترل نهایی در تقویم آموزشی 97-1396 12/11/17 35
اطلاع رسانی به دانشجویان خارج از لیست حضور و غیاب 12/10/17 17
عدم اقدام بی اثر کردن درس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( 1395) سال ( 1394 ) 12/9/17 22
پیروی تفویض اختیار در خصوص ارایه سنوات دانشجویان مشمول در دانشگاه 12/9/17 20
اسامی سری دوم مشمولبن جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان سال 96 12/9/17 26
دفاع از رساله دکتری تخصصی در پایان نیمسال هفتم دوران تحصیل دانشجو 12/4/17 60
لزوم بررسی وضعیت حضور دانشجویان در کلاس های دروس انتخابی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 12/4/17 35
تاکید بر تصویب طرح پیشنهادی حداکثر تا پایان نیمسال سوم در مقطع کارشناسی ارشد دوره تحصیلی 12/4/17 35
بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96 12/4/17 39
عدم اقدام برای بی اثر کردن درس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(1395)سال(1394) 11/25/17 73
بخشنامه/اسامی مرحله اول مشمولبن جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان سال 96 11/22/17 154
تکمیل فرم های بررسی صلاحیت عمومی سال 1396 11/20/17 107
بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96 11/20/17 96
بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-97 11/6/17 191
نحوه درخواست تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی 11/5/17 109
پیگیری تاییدیه تحصیلی ورودی های سال 1396 مقاطع مختلف تحصیلی 9/26/17 250
// ]]>